Ja kažem san
Lbba3

Domaći hleb

Photo: www.ravnoplov.rs

Rade Drainac: Intermeco

Ja kažem san,
vi kažete sloboda;
Jedno i drugo je Tihi okean
i pena iza parobroda.

Samo hlebovi na svetu
ne kriju lice iza paravana;
sve drugo je – ptice u letu
i lišće sa grana.

Oceni 5