Ljut sam što mi prošlost tovari na pleća nepotreban balast istorije
Acbra 41 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Rade Drainac: Zapenušan i krvav Balkan

Ne mogu više da zamislim zapenušan i krvav Balkan. [...] Ljut sam što mi prošlost tovari na pleća nepotreban balast istorije. Ja, koji bez vere u budućnost ne bih mogao da živim, u pisanoj reči, vidim samo jedan cilj: lečenje sveta od ratova i mržnje.

Oceni 5