Đavolov rečnik
Elle 09 S

Photo: Mitch Epstein

Radoznalost je loša osobina ženskog uma

POUZDANIK, POUZDANICA, im. Neko kome je osoba A ispričala tajne osobe B, koje je njoj ispričala osoba C.

POVERILAC, im. Pripadnik divljačkog plemena koje živi iza Finansijskih močvara i seje strah svojim pustošećim upadima.

POVRAĆAJ, im. Osnivanje ili darivanje univerziteta i javnih biblioteka poklonima ili u ostavštini.

POZADINA, im. U američkim vojnim stvarima, onaj nebranjeni deo armije koji je najbliži Kongresu.

POZITIVIZAM, im. Filozofija koja poriče naše znanje Stvarnog i potvrđuje naše nepoznavanje Prividnog. Najduži njen predstavnik je Kont, najširi Mili, a najdeblji Spenser.

POZNANIK, im. Osoba koju poznajemo dovoljno dobro da od nje pozajmljujemo, ali ne toliko dobro da bismo mi njoj pozajmljivali. Naš stepen poznavanja ove osobe kreće se od "jedva" kada je ta osoba siromašna ili nepoznata, do "intimno" kada je osoba bogata ili čuvena.

PRAVDA, im. Roba koju, u manje ili više oštećenom stanju, Država prodaje građanima, kao nagradu za njihovu odanost, njihove poreze i njihovu ličnu službu.

PRAVIČNOST, im. Čvrsta vrlina koja se nekada mogla naći među Pantidudlima, koji su nastanjivali donji deo poluostrva Ok. Misionari koji su se odatle vratili načinili su nekoliko bledunjavih pokušaja da je opet uvedu u izvestan broj evropskih zemalja, ali izgleda da je nisu na pravi način obrazložili. Primer ovakvog krivog obrazloženja nalazimo kod pobožnog biskupa Raulija, iz čije jedine sačuvane propovedi citiramo karakterističan odlomak:

"Pravičnost se ne sastoji samo od pobožnog raspoloženja, pa čak ni samo od izvršenja verskih obaveza i poštivanja zakona. Nije dovoljno da čovek bude pobožan i pravedan: mora se starati da i drugi budu u istom takvom stanju; a prinuda je odgovarajuće sredstvo za ovaj cilj. Jer, koliko moja nepravičnost može drugome naneti zlo, tako i njegova nepravičnost može nauditi nekom trećem, što je isto toliko moja dužnost da sprečim koliko i da preduhitrim sopstveno nedelo. Zato, ako želim da budem pravičan, obavezan sam da obuzdam bližnjega svoga, i silom ako je neophodno, u svim onim štetnim radnjama od kojih se ja uzdržavam, zahvaljujući boljoj prirodi i pomoći nebeskoj."

PRAVNIK, im. Osoba vešta u zaobilaženju zakona.

PRAVO, im. Legitimni autoritet da se bude, radi ili ima; na primer, pravo da se bude kralj, pravo da se prevari svoj bližnji, pravo da se imaju boginje, itd. Za prvo od ovih prava se nekada verovalo da potiče i direktno od Božje volje; i na tu tvrdnju još ponekad nailazimo in partibus infidelium92, van granica prosvetljene Demokratije; kao i u sledećim dobro poznatim stihovima ser Abednega Blinka:

Po kom pravu, onda, vladari drže vlast?

Od kog im dozvola za gospodstvo i čast?

Ko mula, bez sumnje, tvrdoglav bi bio

Ko bi, protiv Boga, zauzeo presto,

Nezvan, makar na čas, ili seo čio

I razmetljiv na Predsednikovo mesto.

Sve što biva, biva po božanskoj Volji;

Sve što jeste, jeste po božanskom Pravu.

Čudno bi bilo kad Njegov

Plan ni golji

Naudio ne bi, ni nitkovu glavu

Skinuo. Tada bi bio naš Neimar

(Bez uvrede, molim) kriv za težak nemar.

PREADAMIĆANIN, im. Pripadnik eksperimentalne, i, izgleda, nezadovoljavajuće rase koja je prethodila Stvaranju, i živela pod uslovima koje nije lako zamisliti. Melzijus veruje da su oni nastanjivali "Prazninu" i po obliku bili između riba i ptica. Malo se o njima zna, osim da su Kainu dali ženu i teolozima predmet rasprave.

PREBROJAVANJE, im. U američkoj politici, još jedno bacanje kockica, dodeljeno onom igraču protiv koga su nameštene.

PREDANJE, im. Znanje, naročito one vrste koja ne potiče od redovnog učenja već od čitanja okultnih knjiga ili od prirode. Ova druga vrsta se obično naziva folklornim znanjem, i obuhvata narodne mitove i praznoverice. U Bering-Guldovoj knjizi Zanimljivi mitovi srednjeg veka izvori nekih od ovih mitova, koji se javljaju kod raznih naroda, istraženi su sve do samih početaka u najdrevnijoj prošlosti. Među njima su i priče "Tedi,  ubica džinova", "Uspavani Džon Šarp Vilijams", "Crvenkapa i šećerni trust", "Lepotica i Brizbejn", "Sedmorica opštinara iz Efesa", "Rip van Ferbenks", itd. Priča koju Gete tako toplo pripoveda pod naslovom "Zli kralj patuljak" bila je poznata u Grčkoj pre dve hiljade godina kao "Demos i prvobitna industrija". Jedna od najpoznatijih i najraširenijih među ovim pričama jeste i arabljanski mit "Ali Baba i četrdeset Rokfelera".93

PREDAVAČ, im. Čovek koji seže u vaš džep, trubi u vaše uvo i veruje u vaše strpljenje. PREDAH, im. Obustava neprijateljstava prema osuđenom ubici da bi se izvršnoj vlasti dala mogućnost da utvrdi da ubistvo možda nije počinio javni tužilac. Bilo kakav prekid u trajanju nekog neprijatnog iščekivanja.

PREDESTINACIJA, im. Doktrina prema kojoj se sve stvari dešavaju po nekom programu. Ne treba je mešati sa doktrinom predodređenja, koja tvrdi da su sve stvari programirane, ali ne potvrđuje njihovo dešavanje, jer je to samo implikacija izvučena iz drugih doktrina. Ova razlika je dovoljno značajna da bi se na celokupni hrišćanski svet sručila poplava mastila, a krv i da ne pominjemo. Ako čovek veoma pazi na razliku između ove dve doktrine, i ako sa strahopoštovanjem veruje u obe, može se nadati da će izbeći prokletstvo ako bude pošteđen.

PREDODREĐENJE, im. Ovu je reč na prvi pogled lako definisati, ali kada se setim da su pobožni i učeni teolozi posvetili svoje duge živote njenom objašnjavanju, i napisali cele biblioteke da bi objasnili svoja objašnjenja; kada se setim da su nacije podeljene i krvave bitke vojevane zbog razlike između predodređenja i predestinacije, i da je silno blago potrošeno u pokušajima da se dokaže ili opovrgne njena kompatibilnost sa slobodom volje i vrednošću hvale, molitve i religioznog života - kada se setim tih strašnih činjenica iz svetske istorije, stojim zastrašen pred ogromnim problemom značenja ove reči, spuštam svoj duhovni pogled, u strahu da ne ugledam njegovu zlokobnu veličinu, s poštovanjem skidam šešir i skromno njegovo rešavanje prepuštam njegovoj eminenciji kardinalu Gibonsu, i njegovoj svetosti, biskupu Poteru.

PREDPOSTOJANJE, im. Neprimećen činilac u stvaranju sveta.

PREDRASUDA, im. Lutajuće mišljenje bez vidljivih sredstava za život.

PREDSEDNIK, im. Vodeća ličnost u maloj grupi ljudi o kojima se pouzdano zna (i to se zna samo o njima) da veliki broj njihovih zemljaka nije želeo nikog od njih za predsednika.

Ako to im je čast, sigurno je manja

No bit gledalac tek, proklet ni od koga.

Čujte, ja sam čovek uvaženog zvanja,

Džentlmen bez ljage, i koji bi stoga

Na glasanju opštem, bar koliko znamo,

Predsednik postao, lako, iznebuha.

Kličite, nitkovi, kličite vi samo –

Ja prolazim, znajte, načuljenog uha.

Džonatan Fomri

PREDSEDNIČKI POLOŽAJ, im. Nauljeno prase na seoskom vašaru američke politike.

PREDSTAVNIK, im. U nacionalnoj politici, član donjeg doma na ovom svetu, koji nema naročite šanse za unapredenje ni na sledećem.

PREDZNAK, im. Znak da će se nešto dogoditi ako se ništa ne dogodi.

PREISTORIJSKI, prid. Koji pripada ranom periodu i muzeju. Koji potiče iz vremena pre umetnosti i običaja ponavljanja laži.

Živeo je u doba preistorije,

Kad sve behu sni i fantazmagorije.

Posle, kada nebeski beležnik Klio

Zapisa svemu mesto, redosled i čas,

Svet čuda il' slučaj više nije krio,

Samo laži koje ona baci na nas.

Orfej Bauen

PREJESTI SE, gl. Večerati

Evo Gastronoma, ždranja Apostola,

Gde smaza bez muke čak dva i po stola.

Njegov nam pir masni jednostavno meri

Koliko se Čovek uzdigo od Zveri.

Džon Bup

PREKRŠAJ, im. Čin u suprotnosti sa zakonom; manje je dostojanstven od zločina, i nema prava da traži pristup u najviše kriminalno društvo.

Probala je prekršajima ta budala Da uđe med aristokrate kriminala. Ledeno i otmeno, na njegovu muku, "Prinčevi industrije" odbiše mu ruku, "Kraljevi finansija" nisu ga priznali, "Železnički magnati" su mu se smejali. Tada orobi banku da bude prihvaćen.

I opet ga odbiše jer beše uhvaćen.

S. V. Hanipur

PRELAT, im. Crkveni funkcioner visokog stepena svetosti i debelih prihoda. Pripadnik nebeske aristokratije. Božiji gospodin.

PREMOR, im. Opasna bolest koja napada visoke državne službenike koji žele da odu na pecanje.

PRENOSIV, prid. Izložen promenljivom vlasništvu putem nestalnosti posedovanja. PREROGATIV, im. Vladarevo pravo da čini krivo.

PRESEDAN, im. U zakonu, prethodna odluka, pravilo ili praksa koja u odsustvu definitivnog statuta ima onakvu snagu ili važnost kakvu odluči da joj pripiše sudija, čime je znatno pojednostavljen njegov zadatak da čini kako hoće. Pošto za sve postoje presedani, on samo treba da ignoriše one koji mu ne idu u korist, i da naglašava one koji se slažu sa njegovim željama. Uvođenje presedana izdiglo je suđenje od niskog statusa slučajnog iskušenja do plemenitog stava arbitraže kojom se može upravljati.

PRESTONICA, im. Sedište bezvlašća.

PRETERIVANJE, im. U moralu, uživanje koje odgovarajućim kaznama osigurava sprovođenje zakona umerenosti.

Hej, Preterivanje - napose u vinu.

Učiš me smernosti i tebi u slavu

Na kolena padam. Uzmi moju glavu

Za crkvu, za oltar moju trbušinu.

Nijednu naredbu, nijednu istinu,

Poslušati neću, već je neizbežan,

Da k razumu stupim, taj tvoj dodir nežan

Na mom čelu i niz kičmenu moždinu.

Na tvoju komandu izbegnem užitak,

Pa više ne grejem vrelim grožđem žitak.

Na tvojoj stolici ja sam pokajanju

Obraćen jer ustat baš nisam u stanju.

Samo nezahvalni posle ne bi hteli

Prinet nove žrtve na tvoj oltar beli.

PRETVORNOST, im. Oblačenje čiste košulje karakteru. Hajde da se pretvaramo. - Adam

PREVAZIĆI, gl. Steći neprijatelja.

PREVRTLJIVOST, im. Osobina čoveka koji naglo menja mišljenje i prilazi drugoj stranci. Najpoznatiji zabeleženi slučaj prevrtljivosti je onaj Savle iz Tarza, koga su neki naši stranački novinari kritikovali kao izdajicu.

PREZBITERIJANAC, im. Osoba koja je ubeđena da bi najviši funkcioneri crkve trebalo da se zovu prezbiteri.

PREZIR, im. Ono što mudar čovek oseća prema protivniku koji je suviše jak da bi mu se moglo bezbedno suprotstaviti

PRIČATI, gl. Prekršiti diskreciju bez iskušenja, zbog impulsa bez cilja.

PRIČLJIVOST, im. Poremećaj zbog kojeg oboleli ne može da obuzda svoj jezik kada vi želite da pričate.

PRIGOVARANJE, im. Jedan od mnogih metoda kojima budale gube prijatelje.

PRIHOD, im. Prirodna i racionalna mera ugleda; one koje su opšteprihvaćene veštačke su, proizvoljne i lažne; jer, kao što je u istoimenom komadu ispravno istakao "ser Sikofas Krisolater" , "prava upotreba i funkcija poseda (bilo od čega da se sastoji - zlatnika, zemljišta, kuća, trgovinske robe, ili bilo čega što se može podvesti pod nečije vlasništvo), isto i počasti, titula, povlastica i položaja, kao i naklonosti i poznanstva poznatih ili sposobnih ljudi isključivo je sticanje novca. Stoga sledi da sve stvari treba po vrednosti meriti prema njihovoj korisnosti u ostvarivanju tog cilja; i prema tome treba da njihovi vlasnici zauzmu položaj, pri čemu ni gospodar neproduktivnog zamka, ma kako velikog i drevnog, ni nosilac titule koja ne donosi bogatstvo, pa ni siromašni ljubimac nekog kralja, neće biti iste izvrsnosti kao čovek čiji se prihodi dnevno uvećavaju; i ne bi trebalo da oni čije je bogatstvo nestalo dobijaju više počasti od siromašnih i neuglednih."

PRIHVATITI, gl. Priznati. Uzajamno priznanje naših grešaka najviša je dužnost koju nam nameće naša istinoljubivost.

PRIJATELJSTVO, im. Brod dovoljno velik za dvoje po lepom vremenu, ali samo za jednog po lošem.

More je ravno, nebo je vedro, Plovimo slavno, nosi nas jedro.

(Barometar na divnoj visini.) Bura na vidiku, brod drhti sve gore,

I uz strašnu viku, padnemo u more. (Hodati je teško u dubini!)

Armit Haf Betl

PRIKAZ, im.

Bez i trunke sumnje, on svoju mudrost proba

(Mada ne vredi ona ni pišljiva boba)

Da bi kvalitete iz knjige iščitao

Koje je ranije sam u nju učitao.

PRILIKA, im. Dobar trenutak da se zgrabi razočaranje.

PRIMAS, im. Glavar neke crkve, naročito državne crkve koja se izdržava od nedobrovoljnih priloga. Primas Engleske je Nadbiskup Kenterberija, prijatni stari gospodin koji se nalazi u palati Lambet kada je živ a u opatiji Vestminster kada je mrtav. Obično je mrtav.

PRIMIRJE, im. Prijateljstvo.

PRIRODA, im. Onaj deo čovekove okoline na koji nijedna vlada nije uspela da razreže porez. Uglavnom služi kao nadahnuće pesnicima.

Popeh se tog dana gore na planinu

Da gledam Sunce gde zalazi u slavi;

Pred zracima koji tonu u modrinu

Stvorih izvanrednu pripovest u glavi.

Priču o starcu što jaše magarca;

Životinja jadna kad se premorila,

Nađe se tad ona na leđima starca,

Miljama niz cestu dok se odmorila.

Mesec se svečano diže kao kresta

Istočnih planina; iluminacija

Diska mu nasuprot Sunca koje nesta

Izgleda ko jasna nova kreacija.

I ja smislih šalu (tresla mi se brada)

O dokonoj curi koja se motala

Oko crkve da vidi kakva je mlada

Iako je ona ta što se udala.

Jer pravom pesniku priroda je hrana,

Roje se misli, slike - prava najezda.

Ja žalim budale kojima je strana

Reč zemlje, okeana, neba i zvezda.

Stromboli Smit

PRISLUŠKIVATI, gl. Tajno čuti katalog tuđih ili svojih zločina i poroka.

Pognuta potajno kraj ključaonice, Osluškivala je žudno jedna dama Partiju trača dve svoje komšinice  - Predmet razgovora beše ona sama.

"Smatram", reče jedna, "a i moj muž sluti, Da ona nos drsko zabija gde stigne."

Čim se više ništa nije moglo čuti,

Dama se s poda ogorčeno digne. Dureći se, reče: "Neću tu ostati

Da slušam kako se moj karakter blati."

Goupit Šerani

PRISTAŠA, im. Sledbenik koji još nije dobio sve što je očekivao. PRISTOJAN, prid. Odvratno obučen, već prema običajima vremena i mesta.

U Buribula-Gau muškarac je pristojan ako u svečanim prilikama stomak oboji u svetloplavo i stavi kravlji rep; u Njujorku može, ako želi, da izostavi bojadisanje, ali posle sumraka mora da nosi dva repa načinjena od ovčije vune, i obojena u crno.

PRINUDA, im. Rečitost moći.

PROJEKTIL, im. Konačni arbitar međunarodnih rasprava. Nekada su ove rasprave rešavane fizičkim kontaktom zavađenih strana, i korišćenjem jednostavnih argumenata koje je dozvoljavala rudimentarna logika tih vremena - mača, koplja, itd. Širenjem mudrosti i opreza u vojnim krugovima, projektil je postajao sve popularniji, i sada ga i najhrabriji ljudi visoko cene. Najveći mu je nedostatak što zahteva lično prisustvo na mestu polaska.

PROKLETSTVO, im. U teologiji, stanje nesrećnog smrtnika koji je osuđen pre rođenja. Doktrinu prokletstva pre rođenja propovedao je Kalvin95, čije je uživanje u njoj bilo donekle pokvareno tužnom iskrenošću njegovog verovanja da, iako su neki predodređeni za prokletstvo, neki drugi su unapred izabrani za spas.

PROMISLITI, gl. Tražiti opravdanje za već donetu odluku.

PROPOVEDNIŠTVO, im. Nauka prilagođavanja propovedi duhovnim potrebama, mogućnostima i stanju stada.

PRORICANJE, im. Umetnost i praksa prodavanja sopstvene verodostojnosti, sa datumom isporuke u budućnosti.

PROSITI, gl. Tražiti nešto sa iskrenošću proporcionalnom uverenju da vam to neće biti dato.

Ko je to, oče dragi'?

Dete, to je prosjak,

Divalj, neljubazan i grub - to jest, prostak!

Vidi kako zori kroz rešetke ćelije!

Neće se Građanin Prosjak spasti od robije.

Zašto ga strpaše tamo, oče?

Beše drzak on,

Slušajući svoj stomak, prekrši zakon.

Svoj stomak?

Pa, danima nemaše ništa za jelo –

Stanje koje sigurno iznuruje telo.

Mrtav gladan, samo je cvilio ko mače:

"Hleba mi treba! Hleba!"

Zašto nije jeo kolače?

A ničeg vrednog da u zalagonicu pođe;

Prositi je nezakonito - neprilično, takođe.

Zašto se nije zaposlio?

On bi se odlučio čak i na taj potez,

Al' čovek reče: "Gubi se!" a država: "Daj porez!"

Ovo su neki primeri koje sam probrao

Tek da pokažem kako je nisku osvetu odabrao.

Odmazdu, u najboljem, želi neki Indijanac,

Ali za tričarije...

Molim te, šta učini zli odrpanac?

Ukrade dva hleba taj momak

Da od kičme odlepi stomak.

Zar je to sve, dragi oče?

Ne znam šta bih još rekao:

Poslaće ga u zatvor, a onda u... Klapa kao

Da tamo više od nas ovde zna za čestitost; Tamo je...

Tamo je hleb za potrebite, oče?

Pa, recimo, tost.

Atka Mip

PROSJAK, im. Onaj ko se oslonio na pomoć svojih prijatelja.

PROSTAKLUK, im. Uvrede koje koristi naš protivnik.

PROŠLOST, im. Onaj deo Večnosti s čijim malim delom imamo površno i žaljenja vredno poznanstvo. Pokretna linija koja se naziva Sadašnjost deli je od imaginarnog perioda poznatog kao Budućnost. Ova dva velika dela Večnosti, od kojih jedan stalno potire drugi, potpuno su različiti. Jedan je mračan od tuge i razočaranja, drugi svetao od blagostanja i radosti. Prošlost je oblast Suza, Budućnost carstvo Pesme. U jednom se kriju Sećanja, odevena u vreće i posuta pepelom, i mrmljaju pokajničke molitve; u drugom se Nada proteže na suncu, i slobodno leti okolo, pokazajući na hramove uspeha i pregršti lakoće. Ipak, Prošlost je Budućnost jučerašnjice, a Budućnost je Prošlost sutrašnjice. One su isto - saznanje i san.

PROTIVITI SE, gl. Pomagati preprekama i prigovorima.

PSOVANJE, im. Satira u shvatanju magaraca i svih onih koji pate od smetnji na čulu dobrog ukusa.

PSOVATI, gl. Energično obraditi verbalnom palicom. Ovo je akcija koja je u književnosti, naročito u drami, često fatalna za žrtvu. Bez obzira na to, mogućnost da čovek bude ispsovan igra tek malu ulogu u određivanju premija za osiguranje života.

PUSTINJAK, im. Osoba čiji poroci i ludosti ne pogoduju druženju.

PUT, im. Traka na tlu, duž koje čovek može da se kreće od mesta gde je suviše dosadno biti do mesta kuda je suviše besmisleno ići.

Svi putevi, ma koliko razdvojeni, vode u Rim,

Iz kog, srećom, vodi bar jedan da se kući vratim njim.

Bori Ćelavko

RACIONALAN, prid. Lišen svih iluzija, sem onih opažanja, iskustva i razmišljanja. RAČIĆ, im. Mali zglavkar veoma nalik na jastoga, ali manje nesvarljiv.

Smatram da je u ovoj maloj ribi ljudska mudrost izvanredno oličena i simbolisana; jer kao što se račić kreće samo unazad, ima samo retrospekciju, i ne vidi ništa sem opasnosti koje je već prošao, tako i čovekova mudrost čoveku ne omogućava da izbegne zamke koje ga čekaju na putu, već samo da kasnije shvati njihovu prirodu. - Ser Džejms Mejvej

RAD, im. Jedan od procesa kojima A stvara vrednost za B.

RADIJUM, im. Mineral koji zrači toplotu i stimuliše onaj organ kojim naučnici budale.

RADIKALIZAM, im. Sutrašnji konzervativizam ubačen u današnju politiku.

RADOZNALOST, im. Loša osobina ženskog uma. Želja da se sazna da li neka žena jeste ili nije zaražena radoznalošću jedna je od najaktivnijih i najnezasitijih strasti muške duše.

RAJ, im. Mesto gde vas zli više ne zamaraju pričama o svojim ličnim problemima, i gde vas dobri pažljivo slušaju dok vi opširno izlažete svoje.

RASKLIMATAN, prid. Koji pripada izvesnom arhitektonskom stilu, inače poznatom kao Normalni američki. Većina javnih zgrada u SAD pripada Rasklimatanom stilu, iako su neki raniji arhitekti više voleli Ironični stil. Najnoviji dodaci Beloj kući u Vašingtonu su u Teo-dorskom stilu96, crkvenoj podvrsti dorskog. Izuzetno su lepi, i koštaju sto dolara po cigli.

RASPRAVA, im. Metod kojim se drugi ubeđuju u ispravnost njihovih grešaka. RAŠLJAR, im. Čovek koji koristi rašlje za traženje zlata u džepovima budala.

RAT, im. Nusproizvod umetnosti mira. Najopasnija politička situacija je period međunarodnog mira. Onaj ko proučava istoriju, a nije naučio da očekuje neočekivano, može se s  pravom pohvaliti da do njega ništa ne dopire. "U miru se spremaj za rat" 97  ima dublje značenje nego što se obično misli; ne znači samo da sve zemaljske stvari imaju kraj - da je promena jedini stalni i nepromenljivi zakon - već i da je tlo mira gusto zasejano semenom rata, i jedinstveno pogodno za njegovo napredovanje i rast. Upravo kada Kublaj Kan "sazida divan dvor za pir" 98  - kada su u Zenaduu vladali mir i raskošno slavlje - baš tada on začu "u svoj buci toj, gde glas predaka proriče mu boj." Kao što beše jedan od najvećih među pesnicima, Kolridž beše i jedan od najpametnijih među ljudima, i nije nam tek tako ovu parabolu ostavio. Neka nam je malo manje "ruku preko mora", a malo više onog elementarnog nepoverenja koje predstavlja bezbednost naroda. Rat voli da dolazi kao lopov u noći; a ispovedanje večnog prijateljstva upravo mu tu noć i stvara.

RAVNODUŠAN, im. Nedovoljno osetljiv na razlike među stvarima. "Sve propada", žena reče, "džep nam je bušan,

A ti postao si potpuno ravnodušan."

"Ravnodušan?" upita muž, miran ko Buda,

"Ja bio bih to, draga, al' ne vredi truda."

Apulej M. Gokul

RAZBIBRIGA, im. Način za unapređenje potištenosti. Lagane vežbe za intelektualnu slabost.

RAZBLUDNOST, im. Izvesna književna osobina koja se često može videti u popularnim romanima, naročito onima koje pišu žene i mlade devojke, koje joj daju drugo ime, i misle da, uvodeći je, zaposedaju davno zanemarenu oblast književnosti i žanju zaboravljenu letinu. Ako imaju tu nesreću da dovoljno dugo požive, muči ih želja da spale svoje rukopise.

RAZBOJNIK, im. Osvajač u vodama sitnih poslova, čijim aneksijama nedostaje posvećujuća vrednost veličine.

RAZGOVOR, im. Vašar za izlaganje minornih mentalnih sposobnosti. Svaki izlagač je suviše zauzet nameštanjem svojih proizvoda da bi mogao da posmatra ono što nudi njegov sused.

RAZLOG, im. Koncentrat predrasude.

RAZMIŠLJANJE, gl. Čin proučavanja parčeta hleba da bi se utvrdilo s koje je strane namazano.

RAZMOTRITI, gl. Odvagati verovatnoću na terazijama želja.

RAZUMAN, prid. Pristupačan infekciji našeg mišljenja. Podložan ubeđivanju, razuveravanju i izvrdavanju.

RAZUMEVANJE, im. Moždana izlučevina koja omogućava onom ko je poseduje da razlikuje konja od kuće po tome što kuća ima krov. Prirodu i zakone razumevanja su opširno obrazložili Lok, koji je jahao na kući, i Kant, koji je živeo u konju.

Za sve što bi video il' osetio,

I mogao je sigurno da pogodi

Da l' je u zatvoru ili na slobodi.

Slušajući snažni zov Inspiracije,

O svemu je pisao disertacije.

Na kraju, zatočen najzad u azilu,

Sakupio je rukopisa svu silu.

I svi se kunu da takav pisac bitan

Nikada ranije ne bi nepročitan.

Džorok Uermli

*Iz knjige “Đavolov rečnik”; s engleskog preveo Srđan Vujica, stihove s engleskog prepevao Veselin Marković

Oceni 5