Antiratna akcija (4)
Abar 10 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Raketa

Tamna vitica s potiljka tvoga riznica je moja
Moja te misao stiže tvoja se s njom ukršta
Tvoje su dojke jedina đulad koju volim
Sećanje na te je svetla tačka po kojoj se upravljamo
u noći

Gledajući široke sapi moga konja mislio sam
na tvoje bokove

Pešadinci evo odlaze u pozadinu čitajući novine

Bolničarev pas se vraća sa lulom među zubima

Jejina riđastih krila mutnog pogleda njuške kao 
u mačeta i mačjih nožica

Zeleni miš šmugnuo mahovinom

U logorskom loncu zagoreo pirinač
To znači da na mnogo toga treba paziti

Megafon krešti
prenesite paljbu dublje

Prenesite dublje paljbu ljubav vaših baterija

Ravnoteža bakterija teških cimbala
Na kojima heruvimi ludi od ljubavi
Sviraju u čast Boga svih Vojski

Stablo ogolelo na brežuljku

Brujanje traktora što puze dolinom

O stari svete XIX veka pun visokih dimnjaka tako 
lepih i neuprljanih

Muškosti veka u kome živimo
O topovi

Blistave granate čahura od 75
Zvonite pobožno

*Preveo Nikola Bertolino

Oceni 5