Čekate da vam ja riješim problem?
Brra 01 S

Photo: tedcdn.com

Razgovor sa Zdravim Razumom

Zdrav Razum nas je pitao: Zašto se plašite?

Odgovorili smo: Plašimo se korone i plašimo se da nas lažu i muljaju.

Zdrav razum: Zašto se plašite da vas lažu i zašto mislite da vas muljaju?

Mi: Zato što ih na televiziji prvo predstave kaonajnanjveće stručnjake a onda ih drugi stručnjaci osporavaju i govore im da fakat nemaju pojma .

Zdrav razum: Argumentirajte!

Mi: Evo, prvo jedan stručnjak nešto izjavi pa mu drugi kaže da priča nebuloze. Oba su jednako diplomirali i mi bi htjeli vjerovati što nam diplomirani ljudi kažu jer oni su diplomirali baš zato da nam pomažu. Da bi nam diplomirani mogli uopće pomoći, oni moraju biti pametni, sve znati i biti dobri prema nama, a mi im trebamo vjerovati da su pametni, da sve znaju i da su dobri prema nama. A onda nam na teveju kažu da oni uopće nisu dobri prema nama nego da ih baš briga da li smo gladi i je li nam hladno. Pa se mi onda plačemo jer smo tužni da oni nas ne vole.

Drugi primjer: izaberemo dvojicu jer su vrhunski pametni i jer su nam rekli da sve znaju, da znaju put i kako maknuti prepreke na putu i da će nas dobro voditi u svijetlu budućnost, a onda njih dvojica jedan drugome govore svašta ružno i nepristojni su. I jedan drugom govori da je onaj drugi bezveze i da nema pojma i da je glup i nezreo i zločest. A to su sve jako ružne riječi. A mi učimo svoju djecu da budu pristojni i da ne govore ružne riječi jer samo pristojni ljudi stignu do svijetle budućnosti. U koju nas vode ova dvojica, nepristojnih. To zbunjuje našu djecu. A i nas same. I sve.

Zdrav razum: Što je rezultat nastupa te dvojice?

Mi: Naša velika ljutnjja, nepovjerenje i zbunjenost.

Zdrav razum: Što su ljutnja, nepovjerenje i zbunjensot?

Mi: To su neugodne emocije koje kod nas na kraju proizvedu strah. A kad je strah jako velik, to je panika. A kad te uhvati panika, onda si totalno izgubljen. A kad puno ljudi istovremeno uhvati panika, to se onda zove kaos. A kad je kaos, tada se ljudi vladaju prema prirodnim zakonim. a ne prema društvenim. Prirodni zakon je kao u moru, ribe se međusobno jedu, veća pojede manju, ili kao u džungli, životinja s većim zubima pojede životinju s manjim zubima.

Zdrav razum: Zašto ta dvojica tako pametnih i sposbnih koji su obećali da će vas voditi u svijetlu budućnost u kojoj nema straha, kod vas izazivaju strah? Koji može prerasti u paniku?

Mi: Ili nisu sposobni, ili nisu pametni, ili su lagali kad su obećavali, ili namjerno izazivaju strah kod ljudi koje bi trebali voditi u svijetlu budućnost.

Zdrav razum: Zašto diplomirani stručnjaci i izabrani najpametniji izazivaju kod naroda strah i nepovjerenje?

Mi: Ne znamo zašto to rade, ali smo sigurni da oni znaju što rade. I zašto. Samo neće reć.

Zdrav razum; Kako možete biti sigurni da znaju što rade?

Mi: Zato što smo u školi slušali ONO i DSZ i bili na tečajevima Civilne zaštite na kojim su nam dali da čitamo knjige o upravljanju masama koje su napisali neki pametni ljudi sa stranim imenima, a isto su pisali čak i neki Kinezi koji su živjeli prije puno hiljada godina. U Kini. U tim lekcijama piše da u kriznim situacijama vodstvo treba izgledati kao da je pametno, istrenirano i da je jako i trebaju govoriti kao da znaju što rade čak i kad nisu baš sigurni, a to sve zato da spriječe paniku i divljanje naroda koje bi se desilo zbog straha pomiješanog s ljutnjom. Oni trebaju raditi sve što treba da ujedine narod i da im narod vjeruje, jer u protivnom, ako kažu sad jedno a sad drugo, to u narodu izaziva paniku. To znači da se prvo moraju međusobno dogovoriti pa onda to reći narodu. Ili da jedan od njih bude vođa a ne dvojica.

I još su nas učili da je najbolja metoda psihološkog ratovanja protiv neprijatelja takva da ga poraziš na njegovom teritoriju prije borbe, na način mu izazoveš da se međusobno posvađa i da vođe izgube autoritet, a to su pročitali u priručniku za ratovanje od onog starog Kineza. Kako narod pripremiti za borbu i kako narod onesposobiti za borbu, to se sve radi raznim metodama koje sve pišu u knjigama za srednju školu u koju je narod išao al je sjedio na ušima.Narod je sve zaboravio. Rekli su mu da ono prije niš nije valjalo, i narod sve odbacio. Pa i znanje iz knjiga koje cijeli svijet poštuje.

Zdrav razum: Zašto bi dvojica najvažnijih i četvero najdiplomiranijih izazivali pomutnju u narodu, zašto bi se oni protiv naroda služili metodama psihološkog ratovanja?

Mi: E, to je veliko pitanje na koje ne znamo odgovor.

Zdrav razum: Ako oni ne rade ono što bi narod umirilo, ono što je u korist naroda, znači li to da oni ne rade u korist naroda?

Mi: Možda bi se tako moglo zaključiti.

Zdrav razum: ako ne rade u korist naroda, a ne vidi se ni da rade u korist nekog drugog naroda, za koga onda rade?

Mi: Ako nema na planeti Zemlji individue ili grupacije u čiju korist bi oni radili, možda nisu na Zemlji?

Zdrav razum: Ali, do sada su svi pokušaji da se dokaže prisustvo vazemaljaca pokazali da vanzemaljaca nema.

Mi: To ne znamo, ali smo došli na tu ideju jer stalno gledamo televiziju, a na televiziji su često dokumentarne emisije u kojima pokazuju ideju da su vanzemaljci korz povijest već bili na Zemlji ili da su svako malo na zemlji jer su ljudi vidjeli NLO.

Zdrav razum: Zašto u zadnje vrijeme na televiziji stalno daju emisije o vanzemaljcima i govore da su i ranije bili na Zemlji?

Mi: To nam nije jasno , to mi tebe pitamo.

Zdrav razum: Ja ovdje postavljam pitanja!

Mi: Nije nego bi ti trebao davati odgovore!

Zdrav razum: Ja postavljam pitanja i navodim vas da si sami date odgovore!

Mi: Nije nego mi postavljamo pitanja, a ti nama daješ odgovore!

Zdrav razum: Zato vas i zajebavaju! Vi čekate da vam ja riješim problem? Jeste vi pri zdravoj pameti?

*Prenosimo sa bloga Lagana

Oceni 4.6666666666667