Ljubav sa tim nikakve veze nema
Bozur1

Photo: Pinterest

Rejmond Karver: Plavo kamenje

Ako kamenje nazovem plavim, verujte,
                                    Činim to zato što je plavo precizna reč

                                                                                        Flober

Pišeš ljubavnu scenu
Između Eme Bovari i Rodolfa Bulanžea
Ali ljubav sa tim nikakve veze nema.
Ti pišeš o polnoj žudnji,
Toj čežnji jedne osobe da posjeduje drugu
Čiji je krajnji cilj penetracija.
A ljubav sa tim, zaista, nikakve veze nema.
Pišeš i pišeš tu scenu tu scenu
Sve dok se sam ne uzbudiš,
Masturbiraš u maramicu.
Ipak, još sate i sate, ne dižeš se
Od stola. Nastavljaš dalje tu scenu, pišeš o strasti,

                                                        o sili –
pravoj prirodi seksa –

žaru što prezire posledice
i konačno, o propasti
zbog same razuzdanosti. A seks,
pa šta je seks ako razuzdan nije?

Iste noći na žalu,
Šetaš sa svojim drugom, brbljivim Edom Gonkurom.
Pišući ljubavne scene, kažeš mu,
Ovih dana sve ludiš
Dok ne digneš se od stola.
Kažeš, „Ljubav sa tim nikakve veze nema“.
Uživaš u cigari i pogledu na Džersi
Plima nadire preko šljunka
I ništa na svetu je ne može zaustaviti.
Glatko kamenje koje sakupljaš i razgledaš
Pod mesečevim sjajem poplavilo je
Od mora. Ujutru, kad ga vadiš
Iz džepa, ono je plavo još uvek.

*Prepjevao Vladimir Kopicl

Oceni 5