U veličanstvenom sjaju
Marijpo 01 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Sa svetlim poljupcem na usnama

To, to! Umreti; nikada više ne živeti! Nikada!

Ovu ljubav sa očiju skinuti, početak ove misli, ovo disanje;

Ptico, složi krila, senkom njinom uzbuđuje me livada

Gledaj, evo sunca! Jadnice, šta zoveš ti: disanje;

Zar i zato umreti i nigde više ne živeti!

Gledaj, gledaj ovaj drukčiji Uskrs, gledaj ove drukčije Cveti!

Teško krilo! ... Nikada više ne živeti, nikada.

Veče, veče! Srce, bolno srce moje, umiri se...

 

Čudne reči devojke, dobre nevezane reči,

Srce, pametno srce moje, zaboravi!

Zaboravi sve, sve, boje jutra i voća, bolne usne dok ječi,

Zaboravi Tajne Rođenja, zaboravi Velikog druga;

Idi, idi, jecaj, srce moje! Zaboravi! Zaboravi!

Il pogledaj još jednom to divno veče što pada:

Pre no što pođeš smrti,

Da ne živiš više nikada, nikada.

 

Jedan se jedini put ipak probuditi u večnosti,

Ne živeti opet, već čas samo svoje oči otvoriti,

Pod nebom prepunim ptica, pod talasima mladim svetlosti:

Od opšteg uzbuđenja, odjednom oči otvoriti:

O, kako čudno i divno to dođe!...

Dok gledah ljubičaste zrake ovog granja u zori,

Kao da njima opojna mladost tek prođe

Ne luduj, srce, o njima ni trag više ne govori!

 

Uzbuđen, neznanog časa, širokih zenica u beskraju;

Još jedan jedini put tada u veličanstvenom sjaju

Zaboravljati; zaboravljati sve to što život bi iza mene.

Sanjati, sanjati, o, slušati da se iz samog dna smrti penje

Taj već davno zaostali poljubac za usne njine rumene.

Preći i ova rasvetljenja, preći i ovo gorenje...

U onaj čas, u kom se čuje i krv i lišće kako pada.

Ne pamtiti, al sanjati, možda biti nesrećan ko nekada.

 

To, to! Odjednom oči otvoriti!...

Zadihan i probuđen za čas jedinstvom u drveću,

Da l smrti ostavih žeđ za dno idućeg dana?

Oslobođen videh kružna slivanja da pokreću

I ovu umornu moju usnu, da s njom i zenica mi sana

Od ponoći već shvati Čas nenadmašnog ganuća!

Kroz jedinstvo bola mog probi zrak, dok leže po dubravi

Sunca, što sijaste kroz mene u tolika svanuća:

Da jedan čas sam večit, sred ove bezrazložne ljubavi,

Pronesete i sjedinite kroz mene neba večito putujuća;

Pa nek se veže najzad sve što bi u telu, nenadmašno u glasu,

I nek se izvrši najzad ta Žudnja, jedina verna ovom Času!

I neka umrem već jednom, nek prevaziđe ta misao,

Suviše žedna da zna koji bi nov san da ustavi

Toliko dobre tišine dođe iz noći koju sam disao,

Mir, srce; i taj Čas daću, za jedan još čas ljubavi!

Il osvrni se na veče što zasta da gleda još u dan,

I rasvetli se naglo ko da bi sunce da vrati;

Osvrtaše se tako tad da nam i pogledom plati

Taj Čas; o srce, budno već, što se vraćaš u san...

Pa nebo kad bude rasvetljeno, što već bi rasvetljeno,

Kad i daljina bude sama, što je večito bila sama,

Kada i radošću i saznanjem sve bude natopljeno:

O, tada tek, ko u san, tonuti u smrt iz beskraja,

Tonuti, tonuti, za večnost, sa svetlim poljupcem na usnama.

 

Oceni 5