Za malo vatre neznaniku prići
Smoka 02 S

Photo: Two Men Sitting with a Table, or the Smokers - Honore Daumier

Šaban Šarenkapić: Da se rasamim

U kutijicu za duhan uvijek sam

Slagao u dva reda

Po devet cigara

 

A danas: i po jednu

Zatinjem zauho –

Na radost

 

Veli mi Hamo – moj Šabo:

 

Kad hoću da se rasamim –

Nek imam na ulici

Vidna razloga

 

Za malo vatre neznaniku prići

(2020)

Oceni 5