Hajde da mi onda igramo
Andre 16 S

Photo: Agustín Arce/Flickr

Šaban Šarenkapić: Jutrošnja provjera

Djeda, je li onaj tvoj brat

Umro

 

Jeste, Omare

 

Jesu li njega zakopali

Zakopali u zemlju

 

Jesu

 

A hoćeš li i ti, djeda

Umrijeti

 

Neću, Omare

 

E, dobro –

Hajde da mi onda igramo

 

2021.

Oceni 5