I kako onda pa ne biti sujevjeran
Marijj 35 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Šaban Šarenkapić: Kućni mezar

Do kreveta, taman kraj uzglavlja
Stvari i potrepštine lične:

Ručni sahat
I piksla obrisana
I paklica nenačeta duhana

Cviker tespih
I kresivo, neistrošeno
Par olovaka i list papira, čist

Gledam majku
A ona njiri u mezar:
U prozor sa dva čista kanata –

Ovakav je iz dana u dan
U bratovoj sobi
Poredak –

I kako onda pa ne biti sujevjeran

(2022)

*Objavljeno na portalu Strane

Oceni 5