Želim da pokrenem pitanje važnosti lične odgovornosti
Bergmm 02 S

Photo: IMDb

Sada samo genije može spasiti čovečanstvo

Moj film se zove Žrtva. Zar spremnost na žrtvu ne bi trebalo da bude prirodno stanje duha? Radnja je jednostavna: Junak se nalazi u situaciji početka nuklearnog rata. Osamljen, junak se moli da se vreme vrati i da se kataklizma ne desi. U nekom trenutku on zaspi, a kada se probudi, počinje da sumnja da li je sanjao strašnu poruku. Ali i dalje se oseća obaveznim da ispuni obećanje dato Bogu – da odustane od svih laži i da zapali svoju voljenu kuću. Kada je zapali, doživljavaju ga kao ludaka i odvode u ludnicu. Ali za njega ostaje nejasno da li je njegova porodica u pravu ili on sam, koji je spasao svet po cenu svoje žrtve. Želim da pokrenem pitanje važnosti lične odgovornosti i lične vere čoveka koji je u stanju da preuzme ličnu odgovornost za sudbinu sveta nasuprot društvenoj neodgovornosti koja vlada okolo.

***

Sada samo genije može spasiti čovečanstvo - ne prorok, ne! – ali genije koji će formulisati novi moralni ideal. Ali gde je on, gde je Mesija?

Oceni 5