Koe Ima Po Grad: Analiza pesme Vojislava Ilića "Jutro na Hisaru kod Leskovca"
Hisar

Photo: Wikipedia

Samo z dugačke gaće mož se ide gore

Sa pustih, dalekih polja jutarnja magla se diže,

Već iz prvi stih možemo da zaključimo da je neko nešto zapalio. Motiv magle označava zapaljeni najloni od folije koji u goriv negde u Stopanje. Metaforički rečeno, narod je stoka. Drugo moguće objašnjenje je da svi loživ. Jedni s mokra drva, drugi nemav kantar s ugalj. Smog se celu zima ne diza. Će se istrujemo.

I hladni ćarlija vetar.

Priloška odredba za ‘ladno. Zima došla, udario minus. Još vetar ni fali pa da izrmznemo dibidus. Na Hisar kod repetitor još poviše duva. Samo z dugačke gaće mož se ide gore.

U gradu život se budi,

U ovom stihu nema mnogo koe da se analizira – Dizav se ljudi, idev za ‘leb… koj ima pare za ‘leb. Zaledili se trotoari, gledav da se ne utepav. Minus četrnajes svako jutro.

Tamo ubogi užar iznosi mangale svoje,

I te davne 1890 godine kad je pesma pisana, Toplana je samo računi znala da šalje, a grejanje nema po mesec dana. Pa se sad užar misli dal da pravi konopci il’ da podložuje mangale svako jutro? A baška što za kubik drva 50 evra traživ. Doteruju neke bukove granjke iz Medveđu.

A tamo sumorni Turčin ozbiljno noževe nudi,
Ili zamišljen puši;

Turčin dobio subvencije za pravljenje noževi pa ne zna sad kome da gi proda. Zaposlio dvajes radnika na crno, al’ malo mu pa razmišlja kako dodatno da prejebe državu.

Na muškom njegovom licu mračna se zamrzla zbilja
A bol u krepkoj duši.

Bile mu tri inspekcije pre neki dan. Zapisnik od dva metra sastavili. Nije turio cenu na ostrilo i dva dinara višak imao u kasu. 350 dinara kazna. Radnici pobegli kroz prozor od klozet. Prijavljeni on, žena i svastika na socijalno.

Čuj! U dolini tamnoj zatutnji nedeljno zvono…

Ovaj stih jasno pokazuje da se ni nedeljom u ovaj grad ne mož spije, a da te neki ne probudi. Ako nisu zvona onda tri sata neki vergla kola. I takoj svako jutro. Greota gi da kupiv akumulator. Će crknu za 4 ‘iljade dinara.

Jelen se u gori prenu i žurno podiže glavu,

Jelen zna da je nedelja i da će krenu lovci. Barem oni što su sabrali pare za dozvolu. Oprezan je jer neće da napraviv rukavice od njega.

I pošto okrete pogled na zračno purpurni istok,
On žurno u skoku naže i ode u maglu plavu.

Video gi na kilometar. 40 duše. Načukali se od rano jutro, nosiv još dvajes kila rakiju, sirenje i kobasice za meze. Raspucali se na sve strane, utepali dve svrake. Bolje da si bega dok je vreme. Dim u međuvremenu potamneo. Turili i gumu da pojača oganj.

*Koe Ima Po Grad možete pratiti na njihovom blogu i FB stranici

Oceni 5