Demon u moju uđe sobu
Djava 04 S

Photo: Tom Walker

Šarl Bodler: Ona sva

Kad jutros, jedva krijući zlobu
i u klopku me navodeći,
Demon u moju uđe sobu,
upita: "Da li mi možeš reći
šta je od sviju lepih stvari
kojim je oko zasenjeno,
od crnih il' rumenih čari
što čine ljupko telo njeno,
najslađe?" – Ali duša reče
Gnusniku: "Svaki deo greje
isto, iz svakog melem teče
i podjednako drago sve je."
Ne znam kad me očarava,
šta posebno me tu privlači.
Ona me kao noć stišava
i kao Osvit na me zrači;
I saglasje je preveliko
što njenim lepim telom vlada
da obujmiti može iko
sve sastojke tog divnog sklada.
Preobražaj me tajni pleni,
sva čula se u jedno sliše!
Muzika struji dahom njenim,
kao što njezin glas miriše!

Oceni 5