Sve je tu: i početak i kraj mudrosti
Alkohol 01 S

Photo: The Feast of the Bean King, Jacob Jordaens

Šarl Bodler: Opijajte se

Treba uvek biti pijan.
Sve je tu: i početak i kraj mudrosti.
Da ne biste osećali strašno breme Vremena
koje vam slama pleća i povija vas prema zemlji,
treba da se opijate bez predaha.
A čime?
Vinom, poezijom ili vrlinom, kako vam je volja.
Ali opijajte se.
Pa ako se katkad, na stepeništu kakve palate,
na zelenoj travi u nekom jarku,
u sumornoj samoći svoje sobe probudite,
kad je pijanstvo već
popustilo ili nestalo,
zapitajte vetar,
talas,
zvezdu,
pticu,
časovnik,
sve što juri,
sve što huči,
sve što peva,
sve što govori,
zapitajte koji je čas;
i vetar,
talas,
zvezda,
ptica,
časovnik,
odgovoriće vam: “Čas je da se opijate!
Da ne biste bili mučeničko roblje Vremena,
opijajte se bez prestanka!
Vinom, poezijom ili vrlinom, kako vam je volja”

Oceni 5