Samo jedna epizoda

Seksualna revolucija u Rusiji

Erotik1
Koliku važnost je država pridavala novim odnosima u društvu, svedoči i činjenica da je seksualno obrazovanje ušlo u osnovne i srednje škole. Aleksandra Kolontaj piše: „Seksualno obrazovanje treba u školama da počne u uzrastu od 12 do 13 godina. U protivnom, suočićemo se sa takvim ekscesima, kao što je rana trudnoća. Nisu redak slučaj danas trudnoće sa 14 godina.“

Natrag na tekst

Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar