Stari nostalgični tipovi
Hater 01 S

Photo: theocddiaries.com

Sezona dubinskih radova

Izašao sam na čas s posla

i kupio flašu vina

Trebalo je da smrvimo

nekog tipa,

ali na neki kurvinski način

nestade goriva,                       

krvi u očima

Otapanje otkri

fini sloj oksida

simbol procesa pasivizacije... 

Sve je kilavije tandrkao bakrač

u korozivnim prsima „aparata“

Oksidacija šrafčića Sistema

u razvoju teže zaostalog...

Koji, o tempora, 

u mračnih fugama slutim         ,          

narasta kao:                  

Velika Pravedna Zver,

prezriva prema slabostima

buđavog evropskog humanizma

(tanušna skrama na zenici Zla)

Mi stari sangvinični tipovi

tako nostalgični za vremenima

kad su panduri bili dovoljni

da za račun proždrljive

Budućnosti

ljudima otkidaju

glave

 

April 2017.

Oceni 5