Film "Ulbolsyn" (2020)

Sloboda se osvaja silom

Ulbolsyn
Ulbolsyn je film o otpornosti uspostavljenih tradicija i selektivnosti moderniteta. Nejednakost između muškaraca i žena je sistemska, ženama je „ucepljeno” u glavu da su one inferiorne, bazično prostitutke čiji je jedini izbor hoće li uzimati novac od jednog muškarca tu na selu ili od više njih u gradu. Naslovna junakinja u takvom svetu zapravo nema nikakve šanse, osim u vrlo ekstremnim okolnostima, jer tu ne pripada

Natrag na tekst

Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar