Po čemu se ja razlikujem od drugih ljudi
Aatk 61 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Slobodan Tišma: April

5. aug 92.
Sedeo sam na terasi i čitao "Velikog Mona"
Ponovo, posle skoro trideset godina
Pejsaži, obale Solonje
Galski lavirint puteljaka
Pomislio sam na Tour de France
Kako je ta trka izgledala nekada
I danas na TV
Setio sam se opisa Žute reke
Ali ga nisu našli
Izvora, u stvari, nema
Zapravo, postoji bezbroj izvora
U mulju, u nepreglednom blatu
Početak je u neodređenosti, u množini
Zatim mešanje plemstva
sa seljacima
U "Velikom Monu"
Kao i u Nervalovim pričama
Sinoć sam na radiju slušao
Da su u Africi pronađene kosti prvog ljudskog para
Od koga svi ljudi na Zemlji vode poreklo
Kako je to moguće?
Da li ja mogu shvatiti
Ili osetiti svoju posebnost
Po čemu se ja razlikujem od drugih ljudi
Ne znam

Oceni 5