Skoro dosta
Aasa 02 S

Photo: tumblr.com

Slobodan Tišma: Kao neko

1. kao kada
2. ili prema istom
3. kako
4.
5. (da, da)
6. i uvek sam u svemu
7. i uvek sam kada u svemu
8. i uvek sam kada u svemu različito
9. i uvek sam kada u svemu različito od sebe je
10. i uvek
11. sebe je
12. da li je tamo
13. to je to
14. ovo nije ovo
15. ovo je ono.
16. ovo nije ovo, ali je tamo
17. ali je dugo od tada
18. davno tako
19. to je to, ako nije tu
20. ja nisam ja
21. ja je ja
22. ko sam ja
23. šta nije ja
24. ko nisam ja
25. ko nije ja
26. ko je ja
27. ni sa čim nije tako sad
28. kao da pre
29. ni sa kim nije tako u svemu
30. kao nekad
31. prema
32. ali i posle, ili samo posle
33. a to
34. da se iz tih nekad
35. tako je to
36. pa
37. i ne kao nekad
38. kao sad nikako
39. jednom i to već
40. sa kim je tada iza onih istih
41. sa svim tim  više od nekad
42. nikad pre
43. nekad pre tih
44. nekad veoma blizu
45. nekad opet
46. i tako
47. uvek iako opet
48. nikad
49. gde je to sve ili kada
50. sad
51. i šta sada
52. ništa
53. ništa nije suviše
54. ili za sad
55.za sad tako
56. ništa nije suvuše tamo
57. sa tim
58. kao i uvek
59. uvek pre nekad
60. sako sâm suviše u tome
61. bez kakvih ili bar uopšte
62. u opštem
63. mnogo takvih
64. zar više ne
65. da li (si) već tako odavde
66. jednom
67. jedno bez drugih
68. ni za kog
69. odavde dovde
70. zar ne
71. o
72. ponovo
73. odande
74. od kada niko ni sa kim nije
75. neko
76. jednom u jedno
77. jedno u drugom
78. bez svega toga
79. skoro dosta
80. i kao to
81. skoro sasvim
82. skoro uvek ne
83. skoro uvek tu pod istim
84. zašto da ne
85. tako to
86. iznad svega

Beleška uz Kao neko:
 
Sve što u jednom iskazu može biti subjekt, objekt, predikat nije reč.
Imenice nisu reči.
Kuća, na primer, nije reč ili je to manje od drugih.
Takođe, glagoli, možda nisu reči.
Pridevi?
Prave reči su na primer KAO, GDE, ILI, UVEK, SA.
Ja uvek kažem: spolja gledano.
Šta to znači?
Ovo je zamišljeno spolja ili iznutra... Ali ne do iskaza.
Spoljašnjost je  neusmerena i nevažna.
To bi bilo ispoljavanje.
Jezik nije SVE.
Za ovu belešku ne mogu preuzeti odgovornost.
Sve što je u njoj, verovatno je pogrešno i besmisleno i još gore od toga: proizvoljno.
Ponižena još davno, KAO je jedna reč mnogo zlostavljana i pogrešno korišćena sve do dana današnjeg.

Oceni 5