Moja žena u koje je struk vidre u raljama tigra
Voder1

Photo: Richard Kalvar

Slobodna veza

Moja žena kojoj je kosa od šumskog požara

Kojoj se misli blistaju od žara

Kojoj je struk od pješčane ure

Moja žena u koje je struk vidre u raljama tigra

Moja žena kojoj su usta značka i bokor najkrupnijih zvijezda

Kojoj su zubi trag bijelih miševa na bijelom tlu

Kojoj je jezik od izglačane ambre i stakla

Moja žena kojoj je jezik probodena hostija

U koje je jezik lutka što otvara i zatvara oči

Kojoj je jezik od nevjerojatna kamena

Moja žena u koje su treptaji trepavica dječje pisanje

U koje su obrve od ovala lastavičjega gnijezda

Moja žena kojoj su sljepoočice od ploče na krovu staklenika

I od pare na oknima

Moja žena kojoj su ramena od šampanjca

I od česme s glavama dupina pod ledom

Moja žena kojoj su zglavci od žigica

Moja žena kojoj su prsti od slučaja i od asa herca

U koje su prsti od sijena tek pokošena

Moja žena kojoj su pazuha od kunovine i od bukova ploda

I od Ivanjske noći

Od svibe i od gnijezda školjaka

U koje su ruke od pjene mora i brana

I od mješavine pšenice i mlina

Moja žena vretenastih nogu

Kojoj su kretnje kao u urarstva i u očaja

Moja žena u koje su nožni listovi od bazgove srčike

Moja žena u koje su noge inicijali

U koje su noge svežnjići ključeva

U koje su noge od smôlâ što upijaju

Moja žena kojoj je vrat biserni ječam

Moja žena kojoj je grlo Zlatna dolina

I susret u samom koritu riječne struje

Kojoj su grudi noć

Moja žena kojoj su grudi morski krtičnjaci

Moja žena kojoj su grudi rumeni talionici

Kojoj su grudi utvare ruže pokrivene rosom

Moja žena kojoj je trbuh raširena lepeza dana

Kojoj je trbuh divovska pandža

Moja žena u koje su leda uspravljene ptice

U koje su leda od žive

U koje su leda od svjedosti

Kojoj je zatiljak zaobljeni kamen i vlažna kreda

I pad čaše tek ispijene

Moja žena u koje su bokovi od brodice

Bokovi od svijećnjaka i pera u strijele

Rebra od perâ bijeloga pauna

Od neosjetljive vage

Moja žena kojoj je stražnjica od pješčenjaka i od azbesta

Moja žena u koje je pozadina labudice

Moja žena u koje je proljetna stražnjica

I spol perunike

Moja žena kojoj je spol zlatni rudnik i kljunaš čudnovati

Moja žena kojoj je spol alga i ustajali bomboni

Moja žena kojoj je spol od zrcala

Moja žena očiju punih suza

Očiju što su oružje ljubičasto i magnetska igla

Moja žena u koje su oči od savane

Moja žena u koje su oči od vode što se u tamnici pije

Moja žena kojoj su oči od drveća po kojem vazda sjekira pada

U koje su oči na razini vode na razini zraka zemlje i vatre

*Prevod Marko Grtić

Oceni 5