Zatvoren u meso, zarobljen u kosti
Apokrr 06 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Slovo o čovjeku

Prvo

Satvoren u tijelu zatvoren u koži

Sanjaš da se nebo vrati i umnoži

 

Zatvoren u mozak zarobljen u srce

U toj tamnoj jami vječno sanjaš sunce

 

Zarobljen u meso zarobljen u kosti

Prostor taj do neba

 

Kako da premosti?

 

Drugo

Zatvoren u rebra zarobljen od srebra

I kad si visokan bjelji ni od sebra

 

Satvoren u tijelu zatvoren u koži

Sanjaš da se nebo sa tom zemljom složi

 

Otrgnut od neba žudiš hljeba vina

Al u domu tvome

 

Kad će domovina?

 

Treće

Zatvoren u meso zarobljen u kosti

Pa će tvoje kosti tvoje meso bosti

 

Otrgnut od neba želiš hljeba vina

Kamena i idma samo ima svima

 

Od te ruke dvije tvoja jedna nije

Jedna drugu ko

 

Hoće da pobije?

 

Četvrto

Zatvoren u mozak zarobljen u srce

U toj tamnoj jami vječno zoveš sunce

 

Sanjaš da se nebo približi i vrati

Tijelo se kroz vlati u pijanstvu klati

 

U žilište slišćen zatvoren u krvi

U tom kolu bola

 

Potonji il'

Prvi?

 

Peto

U tom kolu bola ni potonji ni prvi

Igrište si strvi i ročište crvi

 

Zaplijenjen od tijela greb za sebe djela

Kad će tijelo samo da

 

Postane djelo?

 

*Iz zbirke “Kameni spavač”

Oceni 5