Kad se smijah tad i bijah
Eva 02 S

Photo: Eva O’Leary

Slovo o smijehu

Nekad davno ja ti bijah pa se smijah

Vijah i vikah i ijah i ikah i kah i ah...

 

Osmijavah nasmijavah zasmijavah

I sve oha i sve eha o ne spavah od smijeha

 

Kad se smijah tim se grijah

Sve u svemu kad se smijah tad i bijah

 

Onda smijeh posta grijeh

Grešni grijeh Grešni smijeh


Pa tad smijac smijulji se Smiješno smije

Preko mice Kradimice Ne u lice Jer se krije


Al od grijeha čuj ti smijeha posta smijeh

Grijeh smijeha Smijeh grijeha


Opet sada ko nekada smijač mole da se smije

Smije smijehom smije grijehom

 

Te se opet osmijavam nasmijavam zasmijavam

Od smijeha od tog grijeha i ne spavam

 

Od svih kvaka po najviše smijeh kvači

I od griješnog i od smiješnog smijeh je jači

 

Kad se smijah tad i bijah

Pa se smijem Tim se grijem Tim se bijem


I na kraju Možda ja to samo snijem

Kako smijem kako smijem


O tom grijehu

O tom smijehu?

 

Oceni 5