Ptica je tako dugo ćutala
Done82

Photo: thequeerfrontier

Smeh

Kavez je bio tako dugo zatvoren

da se u njemu izlegla ptica

ptica je tako dugo ćutala

da se kavez otvorio

rđajući u tišini

tišina je tako dugo trajala

da se iza crnih šipki

razlegao smeh

Preveo Petar Vujičić

Oceni 5