Srp i Čekić
Gajjo 03 S

Photo: cloudinary.com

Sovjetski grb

Sovjetski grb

Čekić i Srp

Volja ti žnji

Iliti žanji,

Volja ti kuj

Srp istanji

Dobićeš kur

Na ruskom: huj

Deblji il' tanji!

Oceni 5