Da to kažem na način Monti Pajtona
Pionn 11 S

Photo: 8cvrapche.wordpress.com

Spasili su nas komunisti

Titova Jugoslavija je bila prosvjetiteljski projekat. Nedovršeni prosvjetiteljski projekat. Koji je, između ostalog, podrazumijevao edukaciju, nacionalizaciju, industrijalizaciju i sekularizaciju. Ono što je Jugoslaviju naslijedilo sprovelo je idiotizaciju/fašizaciju, privatizaciju, deindustrijalizaciju i desekularizaciju. Komunisti su spasili ideju Jugoslavije, jer je Acina Jugoslavija bila ogavna tvorevina. No dijelovi komunističke elite su na koncu izveli kontrarevoluciju. Nije teško pretpostaviti da bi komunisti iz 1945., kada bi kao Terminator mogli putovati kroz vrijeme pa dospjeli u 1991. ili 1995., ‘reformisane’ komuniste na čelu Hrvatske, Srbije i Crne Gore strijeljali zbog veleizdaje.

Titova Jugoslavija je, sa svim svojim manama, bila država. Zato što je u njoj postojala pravda – dakako i nepravda. Ono što je nastalo njenim raspadom su, kako bi rekao Sveti Augustin, tek razbojničke družine. Sveti Augustin je učio kako je distribucija pravde jedino što iskupljuje državu, jedino što državu razlikuje od razbojničke družine. Ono što danas imamo je tek beskrajna distribucija nepravde. Ma kako se ona zvala – Crna Gora, Hrvatska, Francuska ili Turska – politička elita koja ne razumije da ljudi mogu bez države, ali ne mogu bez pravde, ne razumije ništa. Ta elita ide ka vješalima i, dok se omči primiče, džepari okupljenu masu. Ta elita će, prije nego joj dođe kraj, pronaći način da ukrade i iz dželatovog džepa.

Nakon sveg pljuvanja po komunističkoj Jugoslaviji, preostaje reći: komunisti su za 45 godina napravili toliko toga da naše razbojničke družine ni za gotovo 30 godina sve to nisu uspjele prodati i opljačkati.

Da to kažem na način Monti Pajtona: šta su, uostalom, ti komunisti, osim što su pobijedili u ratu sa fašizmom, ujedinili i izgradili zemlju, ljude obukli, nahranili, obrazovali ih, zaposlili, obezbijedili im besplatno zdravstvo i školstvo, pomogli emancipaciju žena, suzbijali nacionalnu i vjersku zatucanost, promovisali zajedništvo i prosvjećenost, industrijalizovali zemlju, modernizovali društvo, izgradili infrastrukturu, vodili briljantnu spoljnu politiku, vodili zemlju u kojoj je svaki od jugoslovenskih naroda dostigao svoj apsolutni historijski vrhunac, ikada učinili za nas?

*Prenosimo s portala Novosti

Oceni 5