Čitave noći sam čula mala kraljevstva
Elle 07 S

Photo: Mitch Epstein

Spavajući u šumi

Mislim da me se zemlja sjetila,

uzela me natrag tako nježno,

slažući svoje tamne suknje, svoje džepove

pune lišaja i sjemenja.

Odspavala sam kao nikad prije, kamen u riječnom koritu,

ništa između mene i bijele vatre zvijezda

osim mojih misli, a one su plovile lake kao moljci

među granama savršenog drveća.

Čitave noći sam čula mala kraljevstva

što oko mene dišu, kukce

i ptice koje rade svoj posao u tami.

Čitave noći sam se dizala, padala, kao u vodi,

hvatajući se u koštac sa svijetlom sudbinom. Do jutra

sam nestala barem desetak puta

u nešto bolje.

*Prevod s engleskoga jezika Vera Vujović

Oceni 5