Ko je proteklih meseci pomagao XXZ magazinu i Petru Lukoviću
Letter 05 S

Photo: Unsplash

Spisak svih naših donatora: Imena koja se pamte (update)

A: Selvedin Avdić (Sarajevo, BiH), Mira Andre (Čikago), Bahrudin Avdagić (Norveška), Andi Arnautović, Murisa Ahmetović (USA), Nikola Aleksić, Gradimir Aleksić (Singapur), Mila Aleksić, Minel Abaz, Snježana Alić (Hrvatska), Haris Adrović (BiH), Kiril Arsov (Severna Makedonija), Mirza Agić (Danska), 

B: Predrag Blagojević (Frankfurt, Nemačka), Branislav Bob Bujić, Miroslav Bjelopavlović (Oslo), Vladimir Bubalo (Beograd), Amila Buturević (Toronto), Jurica Babić (Hrvatska), Miljan Bosančić (Novi Sad, Srbija), Srđan Batošić, Igor Balać, Ana Benačić (Zagreb, Hrvatska), Miroslav Bogdanović (Srbija), Nenad & Dragana Bajević, Kramar Baljević (Belgija), Miroslav Brajanovski, Branimir Bojić, Amir Babić (Austrija), Branislav-Bob Bujić, Hrvoje Barberić, Žarko Bošković, Bosiljka ‘Basilica’ (Hrvatska), Sarina Bakić (Sarajevo, BiH), Jelena Bojić (Srbija), Mario Batalić, Jasminka Barbarić (Hrvatska), Darko Bernobić (Hrvatska), Darko Batić Rocha (Hrvatska), Vesna Belamarić (Hrvatska), Katarina Bošnjak (Hrvatska), Dinko Barišić (Hrvatska), Romana Brolih (Hrvatska), Matija Brozović (Hrvatska), Martina Bosanac (Hrvatska), Igor Bilić (Hrvatska), Miralem Bećirević (Norveška), Amir Babić (Austrija), Mirsad Baftiarović, Sead Bahtijarević, Emir Balać (Holandija), Zdenko Barbarić (USA), Azar Busat, Naser Bedžeti, Nihad Begić (Tuzla, BiH), Elvedin Begović (BiH), Igor Balać, Dario Bogojević (Kanada), Nela Božić (Švedska), Senad Belko (Švedska), Ivan Bronić (Slovenija), 

C: Azra Campbell (Australija), Neven Cerić (Beč, Austrija), Darko Ciglenečki (Hrvatska),

Č: Amela Čamdžić, Admir Čavčić (Norveška),Emir Čabaravdić (BiH), Nermin Čusto (Sarajevo, BiH), 

Ć: Srđan Ćupurdija (Hrvatska),

D: Edvin Dervišević (Ljubljana, Slovenija), Domagoj Domandžić (Hrvatska), Mimo Delić (Nemačka), Tihomir Dubrović, Oliver Dragičević & Katarina Slapničar (Novo mesto, Slovenija), Zoran Duvnjak (USA), Vanja Vulić Devčić (Hrvatska), Balša Delipašič (Novi Sad, Srbija), Mladen Drmac (Holandija), 

DŽ: Fuad Džafić (Crna Gora), Amir Džaferi (Drammen, Norveška), Sanja Džal (Holandija),

Đ: Vladimir Đokić, Jasna i Siniša Đukić (Holandija), Svetlana Đukić (Beograd, Srbija), 

E: Jasenko Elezović,

F: Željko Feher (Kanada), Muhamed Fajković, Alberto Frka (Zagreb, Hrvatska), 

G: Radomir Gavrilović (Oslo), Hokan Gustavson (Oslo), Zoran Glavaš (Nemačka), Nataša Gregurić, Andrej Golob (Slovenija), Viktor Gašić (Nemačka), Anita Bratim Gunjača (Hrvatska), Danira Gović (Hrvatska), Viktor Gašić (Nemačka), Vesna Gerintes (Francuska), Senad Golić, Vesna Gerintes (Pariz, Francuska), Zoran Galunić (Zagreb, Hrvatska), 

H: Matevž Honn (Slovenija), Namik Hrle (Nemačka), Rešad Hadžismajlović (Kanada), Samir Hadžajlić (Sarajevo, BiH), Albert Harcet, Adnan Halilović (Sarajevo, BiH), Ibrahim Halilović (Kanada), Kemal Heco, Renata Hil (Hrvatska), Haris Hasanović, Senad Hadžifejzović (Sarajevo, BiH), Kemal Huseinćehajić (Nemačka), Emil Holcer (Beograd), Albert Harcet, Salmir Hodžić, 

I: Damjan Ilić (Slovenija), Ivana Ivičić (Hrvatska), Čedomir Igaly (Hrvatska), Aleksandra Inić - Kanada (Beč, Austrija), Predrag Ilić, Nova Pazova, Srbija), 

J: Vladislava Jurić (San Francisco, USA), Jelena Jovanović (Beograd), Petar Jovanović (Srbija), Milan Jukić (Francuska), Kris Jankovic (Vankuver, Kanada), Dalibor Jovanović (Ljubljana, Slovenija), Vanja Jakšić (Hrvatska), Mario Jelavić (Hrvatska), Čedomir Jovanović, Željko Jovanović, Gabrijel Jozić (Švedska), 

K: Kompanija Stan D.O.O., Neven Kulenović (Hrvatska), Nenad Klarić (London), Goran Kulenović (Kanada), Dragoslav Krsmanović,  Svetlana Krabel (Berlin, Nemačka), Kompanija “Schneller-pc GmbH” (Nemačka), Kompanija MZ Computers, Tanja Kovačević (Ljubljana, Slovenija), Ivana Kličković, Semir Kazazić (Toronto, Kanada), Zoran Kordić (Srbija), Nikola Krneta (Beograd), Nedim Kirlić, Sead Kurbegović, Ismet Konjic (Drammen, Norveška), Boris Kaluđerčić, Reof Kljajić, Omar Kamber (Milano, Italija), Marija Kružičević (Hrvatska), Miroslav Kosanović (Hrvatska), Nikola Kalinić (Hrvatska), Irena Kranjec (Hrvatska), Maja Knezović (Hrvatska), Mirza Kurtalić, Vujadin Kovačević, Ozren Kebo (Sarajevo, BiH), Nedim Kirlić, Boro Kontić (Sarajevo, BiH), Svetlana Knežević (Nemačka), Tin Klanjscek, Goran Kovač (Zagreb, Hrvatska), Amer Krivošija (Nemačka), 

L: Dragan Lalić (Austrija), Marsel Lončarić (Zagreb, Hrvatska), Maja Lokas (Hrvatska), Kruno Lokotar (Hrvatska), magazin Lupiga (Zagreb), Aleksandar Letić, Lida Lamza (Zagreb, Hvatska), 

LJ: Aleksandar Ljubičić (New York, USA),

M: Korana Matetić (Rijeka, Hrvatska), Zdenko Medvid (Zaprešić, Hrvatska), Nataša Miljković (Beograd, Srbija), Nada Marinković (Beograd, Srbija), Krešimir Medved (Hrvatska), Igor Majstorović (Hrvatska), Nebojša Matić (Oslo), Edin Mulić, Zlatan Muftić, Plamenko Muratović, Sanja Mehmedinović (Arizona, USA), Jozsef Makai (Mađarska), Damir Mustabašić (Graz, Austria), Augustin Malle (Slovenija), Ramiz Muminović (Cirih, Švajcarska), Azra M (Sarajevo), Rahmo i Hadžira Mehović (Švedska), Sead Mavrić (Novi Pazar, Srbija), Bojan Mušćet (Hrvatska), Ginka Milinković (Hrvatska), Davor Miljanović (Hrvatska), Damir Majdandžić (Hrvatska), Domagoj Maurin (Hrvatska), Dinko Meštrović (Hrvatska), Marko Molan (Hrvatska), Ana Milić (Francuska), Anel Majanović (BiH), Mirsad Merdžanić (Švedska), Ivan Mojović (Banjaluka, BiH), Goran Macura (Novi Sad, Srbija), Senad Mešanović (Australija), Edin Mehić (Sarajevo, BiH), Lilith Martin, Miodrag Marjanović, Ivan Marević (London), 

N: Saša Nedeljković (Oslo), Goranka Nogo (Hrvatska), Hilmo Neimarlija (BiH), Miroslav Nikolac (Hrvatska), Luka Njavro (Hrvatska), Borislav Nišević (Hrvatska), Azra Nuhefendić (Italija), Aleksandar Nikolovski (Oslo, Norveška), Goran Nikolov (Makedonija), Kemal Nikšić, 

O: B. Obradović (Holandija), Dževad Okanović (Švedska),

P: Majo Piljurović (Oslo), Predrag Penčić (Oslo), Marija Penčić (Oslo), Kosa Pakuševskij (Srbija), Mirko Prvulj (Nemačka), Azer Pehilj (Norveška), Miloš Perović (Novi Sad, Srbija), Dino Palangić (USA), Senja Perunović (USA), Miran Poljsak (Slovenija), Vjekoslav Perica (USA), Muhamed Pašić (Sarajevo, BiH), Iva Pleše (Zagreb, Hrvatska), Snježana Pavić (Hrvatska), Jurica Pađen (Zagreb, Hrvatska), Drago Paurević (Hrvatska), Alef Prohić (Hrvatska), Jovan Popivoda, Ivan Pejcev (Srbija), Buga Posavec (Zagreb, Hrvatska), Marko Palangejić (BiH), Predrag Popović (London), Katarina Popović, Mihailo Popović, Slađana Paskalj (Nemačka), Žarko Popadić, 

R: Nebojša Radić (Cambridge, UK), Silja Refum (Oslo), Dušan Radunović, Drako Radovančević (Srbija), Bojana Radovanović (Beograd, Srbija), Milivoje Radaković, Jasmina Russo (Berlin, Nemačka), Tom Raičković, Ivica Vanja Rorić (Sarajevo, BiH), Zdravko Radoš (Australija), Robert Rac (Hrvatska), D. Ristić (Roterdam, Holandija), Mladen Romić, Aida & Goran Rokolj (Bergen, Norveška), Alen Rokolj (Kanada), Igor Perin (Zagreb, Hrvatska), Nestor Rešćanski, Ružica Radojičić, Bojan Reljić, Valentin Rosić, 

S: Svetlana Stamatović (USA), Almir Sijerčić (Sarajevo, BiH), Borislav Starčević, Sead Subašić, Aleksandar Sivc, Aleksandar Sotirović, Sejo Sexon (Hrvatska), Ališer Sijarić (BiH), Vlado Simčić (Rijeka, Hrvatska), Amir Spahić (Hrvatska), Antonio Sekula (Hrvatska), Nady Al Sakkaf (Hrvatska), Damir Soldić (Hrvatska), Mira Skopljak (Hrvatska), Z. Sokal, Mustafa Salman, Aleksandar Stojić, Nina Samardžić (Beograd, Srbija), Rajko Sretenović (Gornji Milanovac, Srbija), Aleksandar Sotirović (Novi Sad, Srbija), Zijo Suceska (Des Moines, USA), Petr Stehlik (Brno, Slovačka), 

Š: Samir Šestan (Sarajevo), Tarik Šljivić, Oleg Šolaja (Hrvatska), Srđan Šelendić (Hrvatska), Zdenka Šafardžik (Hrvatska), Julijan Šribar (Hrvatska), Tomislav Šapić (USA), Edin Šabanović, Siniša Šućur (Nemačka), Jelena Šubarević (Beograd, Srbija), Fadil Šarki (Beograd, Srbija), Saša Šćepanović, 

T: Ljiljana Tarade (Zagreb, Hrvatska), Filip Tomić (Irska), Damir Tadić (Zemun, Srbija), Aleksandar Tomović, Aleksandar Trklja, Ladislav Tomičić (Zagreb), Rizvan Tupković (Nemačka), Zlatko Terzić, Senad Tafžić (Austrija), Slobodan Todorović (Bajina Bašta, Srbija), Aleksandar Todorovski (Litvanija), Milorad Tomašević, Uroš Tipsarević (UAE), Ana Rakovac Tisdall, 

U: Velibor Uskoković, Zoran Ungar (Sarajevo, BiH),

V: Mirza Vele (Nemačka), Nemanja Vokić, Saša Veljić, Mladen Vukmir (Hrvatska), Vedran Vučičić (Hrvatska), Mira Verunica (Hrvatska), Saša Vejnović (Hrvatska), Vedran Vukovojac (Hrvatska), Mirjana Vagan (Hrvatska), Goran Vukmanović (Švajcarska), Judoslav Vićentijević, Marko Vujičić, Milan Vujović (Crna Gora), Bratislav Vukojević (Valesija, Španija), 

W: Suada Tozo Waldmann, Maja Weber (Sveta nedjelja, Hrvatska), 

Z: Marko Zenović (Oslo), Žarko Zubić (Hamilton, Kanada), Stanislav Zaković (Holandija), Nataša Zjajić (Srbija), Dražen Zekanović (Hrvatska), Nidžara Zekić (BiH), Jasmina Banjac Zlatić (Beograd, Srbija), Senad Zaimović (BiH), Semir Zahirović, Jasmina Banjac Zlatić (Beograd, Srbija), Šarlota Zentai, Milan Zivlak (Švedska), 

Ž: Davor Žanetić (Hrvatska),

NEPOTPUNI PODACI: Anelise & Johan (Oslo), Saban (Oslo), Zoran (Oslo), Naiiva (Beograd)

P.S. Mada smo se potrudili da nikog od donatora ne zaboravimo, sasvim je moguće da se i to dogodilo. U prepisivanju imena s naših mailova, izvoda banaka i sa PayPal stranice, možda nam je nešto promaklo. U tom slučaju molimo vas da se e-mailom javite našem glavnom uredniku Petru Lukoviću na: xz99@beotel.net  ili na petar.lukovic@xxzmagazin.com  da ispravimo grešku. I još nešto: tamo gde smo znali odakle su donatori, napisali smo. Ako biste voleli da i ta informacija bude u tekstu – opet se javite na Lukovićev mail, sve će biti dodato.

PPS: Najviše problema da saznam ko su donatori imam sa sarajevskom Raiffeisen bankom. Oni ne šalju izvode, već moram da ih zovem telefonom i pitam o uplatama. Uvek dobijem informaciju koliko je novca uplaćeno, ali iz nekih, meni nepoznatih razloga, nisu u stanju da mi navedu imena i prezimena pojedinačnih donatora iz BiH. Ako sam zbog toga nekog iz Bosne i Hercegovine ispustio u ovom časnom spisku, molim da mi se javi i da ovu Raiffeisen grešku ispravimo.

Oceni 5