Ko je u proteklih 18 meseci pomagao XXZ magazinu i Petru Lukoviću
Aapo 43 S

Photo: Paulina Lanzerotti

Spisak svih naših donatora: Imena koja se pamte

A: Selvedin Avdić (Sarajevo, BiH), Mira Andre (Čikago),Bahrudin Avdagić (Norveška), Andi Arnautović, Murisa Ahmetović, Nikola Aleksić, Gradimir Aleksić (Singapur), Mila Aleksić, Minel Abaz, Snježana Alić (Hrvatska), Haris Adrović (BiH),

B: Predrag Blagojević (Frankfurt, Nemačka), Miroslav Bjelopavlović (Oslo), Vladimir Bubalo (Beograd), Amila Buturević (Toronto), Jurica Babić (Hrvatska), Miljan Bosančić (Novi Sad, Srbija), Srđan Batošić, Igor Balać, Ana Benačić (Zagreb, Hrvatska), Miroslav Bogdanović (Srbija), Nenad & Dragana Bajević, Kramar Baljević (Belgija), Miroslav Brajanovski, Branimir Bojić, Amir Babić (Austrija), Branislav-Bob Bujić, Hrvoje Barberić, Žarko Bošković, Bosiljka ‘Basilica’ (Hrvatska), Sarina Bakić (Sarajevo, BiH), Jelena Bojić (Srbija), Mario Batalić, Jasminka Barbarić (Hrvatska), Darko Bernobić (Hrvatska), Darko Batić Rocha (Hrvatska), Vesna Belamarić (Hrvatska), Katarina Bošnjak (Hrvatska), Dinko Barišić (Hrvatska), Romana Brolih (Hrvatska), Matija Brozović (Hrvatska), Martina Bosanac (Hrvatska), Igor Bilić (Hrvatska), Miralem Bećirević (Norveška), Amir Babić (Austrija), Mirsad Baftiarović, Sead Bahtijarević, Emir Balać (Holandija), Zdenko Barbarić (USA), 

C: Azra Campbell (Australija), Neven Cerić (Beč, Austrija), Darko Ciglenečki (Hrvatska),

Č: Amela Čamdžić, Admir Čavčić (Norveška),Emir Čabaravdić (BiH),

Ć: Srđan Ćupurdija (Hrvatska),

D: Edvin Dervišević (Ljubljana, Slovenija), Domagoj Domandžić (Hrvatska), Mimo Delić (Nemačka), Tihomir Dubrović, Oliver Dragičević & Katarina Slapničar (Novo mesto, Slovenija), Zoran Duvnjak (USA), Vanja Vulić Devčić (Hrvatska),

DŽ: Fuad Džafić (Crna Gora), Amir Džaferi (Drammen, Norveška), Sanja Džal (Holandija),

Đ: Vladimir Đokić, Jasna i Siniša Đukić (Holandija),

E: Jasenko Elezović,

F: Muhamed Fajković, Alberto Frka (Zagreb, Hrvatska), 

G: Radomir Gavrilović (Oslo), Hokan Gustavson (Oslo), Zoran Glavaš (Nemačka), Nataša Gregurić, Andrej Golob (Slovenija), Viktor Gašić (Nemačka), Anita Bratim Gunjača (Hrvatska), Danira Gović (Hrvatska), Viktor Gašić (Nemačka), 

H: Matevž Honn (Slovenija), Namik Hrle (Nemačka), Rešad Hadžismajlović (Kanada), Samir Hadžajlić (Sarajevo, BiH), Albert Harcet, Adnan Halilović (Sarajevo, BiH), Ibrahim Halilović (Kanada), Kemal Heco, Renata Hil (Hrvatska), Haris Hasanović, Senad Hadžifejzović (Sarajevo, BiH), Kemal Huseinćehajić (Nemačka), 

I: Damjan Ilić (Slovenija), Ivana Ivičić (Hrvatska), Čedomir Igaly (Hrvatska),

J: Vladislava Jurić (San Francisco, USA), Jelena Jovanović (Beograd), Petar Jovanović (Srbija), Milan Jukić (Francuska), Kris Jankovic (Vankuver, Kanada), Dalibor Jovanović (Ljubljana, Slovenija), Vanja Jakšić (Hrvatska), Mario Jelavić (Hrvatska), Čedomir Jovanović, 

K: Kompanija Stan D.O.O., Neven Kulenović (Hrvatska), Nenad Klarić (London), Goran Kulenović (Kanada), Dragoslav Krsmanović,  Svetlana Krabel (Berlin, Nemačka), Kompanija “Schneller-pc GmbH” (Nemačka), Kompanija MZ Computers, Tanja Kovačević (Ljubljana, Slovenija), Ivana Kličković, Semir Kazazić (Toronto, Kanada), Zoran Kordić (Srbija), Nikola Krneta (Beograd), Nedim Kirlić, Sead Kurbegović, Ismet Konjic (Drammen, Norveška), Boris Kaluđerčić, Reof Kljajić, Omar Kamber (Milano, Italija), Marija Kružičević (Hrvatska), Miroslav Kosanović (Hrvatska), Nikola Kalinić (Hrvatska), Irena Kranjec (Hrvatska), Maja Knezović (Hrvatska), Mirza Kurtalić, Vujadin Kovačević, Ozren Kebo (Sarajevo, BiH), 

L: Dragan Lalić (Austrija), Marsel Lončarić (Zagreb, Hrvatska), Maja Lokas (Hrvatska), Kruno Lokotar (Hrvatska), magazin Lupiga (Zagreb),

LJ: Aleksandar Ljubičić (New York, USA),

M: Krešimir Medved (Hrvatska), Igor Majstorović (Hrvatska), Nebojša Matić (Oslo), Edin Mulić, Zlatan Muftić, Plamenko Muratović, Goran Nikolov (Makedonija), Sanja Mehmedinović (Arizona, USA), Jozsef Makai (Mađarska), Damir Mustabašić (Graz, Austria), Augustin Malle (Slovenija), Ramiz Muminović (Cirih, Švajcarska), Azra M (Sarajevo), Rahmo i Hadžira Mehović (Švedska), Sead Mavrić (Novi Pazar, Srbija), Bojan Mušćet (Hrvatska), Ginka Milinković (Hrvatska), Davor Miljanović (Hrvatska), Damir Majdandžić (Hrvatska), Domagoj Maurin (Hrvatska), Dinko Meštrović (Hrvatska), Marko Molan (Hrvatska), Ana Milić (Francuska), Anel Majanović (BiH), Mirsad Merdžanić (Švedska),

N: Saša Nedeljković (Oslo), Goranka Nogo (Hrvatska), Hilmo Neimarlija (BiH), Miroslav Nikolac (Hrvatska), Luka Njavro (Hrvatska), Borislav Nišević (Hrvatska), Azra Nuhefendić (Italija),

O: B. Obradović (Holandija), Dževad Okanović (Švedska),

P: Majo Piljurović (Oslo), Predrag Penčić (Oslo), Marija Penčić (Oslo), Kosa Pakuševskij (Srbija), Mirko Prvulj (Nemačka), Azer Pehilj (Norveška), Miloš Perović (Novi Sad, Srbija), Dino Palangić (USA), Senja Perunović (USA), Miran Poljsak (Slovenija), Vjekoslav Perica (USA), Muhamed Pašić (Sarajevo, BiH), Iva Pleše (Zagreb, Hrvatska), Snježana Pavić (Hrvatska), Jurica Pađen (Zagreb, Hrvatska), Drago Paurević (Hrvatska), Alef Prohić (Hrvatska), Jovan Popivoda, Ivan Pejcev (Srbija),

R: Nebojša Radić (Cambridge, UK), Silja Refum (Oslo), Dušan Radunović, Drako Radovančević (Srbija), Bojana Radovanović (Beograd, Srbija), Milivoje Radaković, Jasmina Russo (Berlin, Nemačka), Tom Raičković, Ivica Vanja Rorić (Sarajevo, BiH), Zdravko Radoš (Australija), Robert Rac (Hrvatska), D. Ristić (Roterdam, Holandija), Mladen Romić, Aida & Goran Rokolj (Bergen, Norveška), Alen Rokolj (Kanada), Igor Perin (Zagreb, Hrvatska), 

S: Almir Sijerčić (Sarajevo, BiH), Borislav Starčević, Sead Subašić, Aleksandar Sivc, Aleksandar Sotirović, Sejo Sexon (Hrvatska), Ališer Sijarić (BiH), Vlado Simčić (Rijeka, Hrvatska), Amir Spahić (Hrvatska), Antonio Sekula (Hrvatska), Nady Al Sakkaf (Hrvatska), Damir Soldić (Hrvatska), Mira Skopljak (Hrvatska), Z. Sokal,

Š: Samir Šestan (Sarajevo), Tarik Šljivić, Oleg Šolaja (Hrvatska), Srđan Šelendić (Hrvatska), Zdenka Šafardžik (Hrvatska), Julijan Šribar (Hrvatska),

T: Filip Tomić (Irska), Damir Tadić (Zemun, Srbija), Aleksandar Tomović, Aleksandar Trklja, Ladislav Tomičić (Zagreb), Rizvan Tupković (Nemačka), Zlatko Terzić, Senad Tafžić (Austrija), Slobodan Todorović (Srbija), Aleksandar Todorovski (Litvanija),

U: Velibor Uskoković, Zoran Ungar (Sarajevo, BiH),

V: Mirza Vele (Nemačka), Nemanja Vokić, Saša Veljić, Mladen Vukmir (Hrvatska), Vedran Vučičić (Hrvatska), Mira Verunica (Hrvatska), Saša Vejnović (Hrvatska), Vedran Vukovojac (Hrvatska), Mirjana Vagan (Hrvatska),

W: Suada Tozo Waldmann,

Z: Marko Zenović (Oslo), Žarko Zubić (Hamilton, Kanada), Stanislav Zaković (Holandija), Nataša Zjajić (Srbija), Dražen Zekanović (Hrvatska), Nidžara Zekić (BiH),

Ž: Davor Žanetić (Hrvatska),

NEPOTPUNI PODACI: Anelise & Johan (Oslo), Saban (Oslo), Zoran (Oslo), Naiiva (Beograd)

P.S. Mada smo se potrudili da nikog od donatora ne zaboravimo, sasvim je moguće da se i to dogodilo. U prepisivanju imena s naših mailova, izvoda banaka i sa PayPal stranice, možda nam je nešto promaklo. U tom slučaju molimo vas da se e-mailom javite našem glavnom uredniku Petru Lukoviću na: xz99@beotel.net  ili na petar.lukovic@xxzmagazin.com  da ispravimo grešku. I još nešto: tamo gde smo znali odakle su donatori, napisali smo. Ako biste voleli da i ta informacija bude u tekstu – opet se javite na Lukovićev mail, sve će biti dodato.

PPS: Najviše problema da saznam ko su donatori imam sa sarajevskom Raiffeisen bankom. Oni ne šalju izvode, već moram da ih zovem telefonom i pitam o uplatama. Uvek dobijem informaciju koliko je novca uplaćeno, ali iz nekih, meni nepoznatih razloga, nisu u stanju da mi navedu imena i prezimena pojedinačnih donatora iz BiH. Ako sam zbog toga nekog iz Bosne i Hercegovine ispustio u ovom časnom spisku, molim da mi se javi i da ovu Raiffeisen grešku ispravimo.

Oceni 5