Za čim čeznemo
Lepp 02 S

Photo: tumblr.com

Spora strela lepote

Najplemenitija vrsta lepote je ona koja ne zanosi najednom, ne započinje burno i opojno (takav način lako pobuđuje gađenje), nego dugo i polako prokapava, tako da je skoro neprimetno nosimo sa sobom i ponovo je dotičemo nekad u snu, ali konačno, pošto dugo i smerno leži na našim srcima, ona potpuno stiče posed nad nama i naše oči puni suzama, a naša srca čežnjom.

Za čim čeznemo pri pogledu na lepotu?

Za tim da budemo lepi: uobražavamo da bi sa tim morala biti povezana velika sreća. Ali, to je zabluda.

Oceni 5