Zakon o matičnim knjigama
Traans 03 S

Photo: www.teenvogue.com

Srbija i sporno pitanje određivanja trenutka „promene pola“

Radna grupa Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva zdravlja Republike Srbije donela je Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola, a koji reguliše sporno pitanje određivanja trenutka „promene pola“ iz člana 45 b Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama usvojenom juna meseca 2018, odnosno koja dokumentacija je osobi potrebna da bi mogla zakonski promeniti oznaku pola u ličnim dokumentima. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.

Uprkos argumentovanim stavovima Gayten-LGBT i vodećih međunarodnih organizacija u ovom polju, koji ukazuju na neophodnost depatologizovanja trans identiteta i odustajanje od medicinskog uslovljavanja, ovim pravilnikom predviđeno je da osoba mora imati medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva nalaz psihijatra nakon praćenja od godinu dana, kao i nalaz endokrinologa nakon sprovedene hormonske terapije.

Gayten-LGBT pozdravlja odluku kojom genitalne operacije neće predstavljati neophodan uslov za promenu ličnih dokumenata, ali ovakvo rešenje i dalje patologizuje i diskriminiše veliki broj osoba trans identiteta koje ne žele ili nisu u mogućnosti da se podvrgnu hormonskoj terapiji iz različitih razloga, uključujući i rizike od negativnog uticaja na njihovo zdravstveno stanje i sl. Takođe, ovim potezom se životi i onih trans osoba koje pristaju na ova dva koraka i dalje stavljaju „na čekanje“ dok ne završe procedure psihijatrijske procene i hormonskog tretmana, što znači da u tom periodu neće imati odgovarajuća lična dokumenta, odnosno ona koja odgovaraju njihovom rodnom identitetu i opisu, i neće moći neometeno da se školuju, traže posao, studiraju, putuju van granica zemlje, itd.

Gayten-LGBT izražava žaljenje zbog izostanka sluha nadležnih institucija za živote trans osoba u trenutku kada vlade različitih država širom sveta uvode i implementiraju potpunu depatologizaciju trans identiteta, a procese dobijanja odgovarajućih dokumenata ubrzavaju i pojednostavljuju, te se nadamo da će se stav ovdašnjih institucija ubrzo promeniti i uskladiti s evropskim i svetskim standardima u polju legislative u vezi s ljudskim pravima trans osoba.

*Prenosimo sa portala Gay Echo

Oceni 5