Nepoželjni u svojoj zemlji
Atrann 01 S

Photo: Blog of the APA - American Philosophical Association

Srpski LGBTIQ+ aktivisti podržali trans osobe iz Mađarske

U petak, 22. maja, udruženje Da se zna! Uputilo je otvoreno pismo Ministarstvu unutrašnjih poslova, odseku za azil uprave granične policije, sa obaveštenjem o skorašnjoj promeni zakona u Republici Mađarskoj kojom su sve transrodne i interseks osobe u ovoj državi kritično obespravljene i izložene velikom riziku od diskriminacije. Transrodnim i interseks osobama je članom 33 novog zakona oduzeto pravo na samoodređenje, čime im je ugroženo pravo na privatnost, kao i pravo na zaštitu od diskriminacije uvođenjem novog podatka u registru rođenja koji beleži „pol na rođenju“, a prenosi se u lična dokumenta bez mogućnosti naknadne izmene.

Udruženje Da se zna! apelovalo je na sve donosioce odluka u procesu dobijanja azila da svim transrodnim i interseks osobama iz Republike Mađarske koje apliciraju za ovaj proces, novi zakon uzme kao olakšavajuću okolnost, a zbog ozbiljnosti povreda prava u njihovoj matičnoj zemlji. Pored toga se istaklo da država Srbija garantuje pravo na utočište, odnosno status izbeglice tražiocu/teljki koji/a se nalazi izvan države svog porekla ili države uobičajenog boravišta, a opravdano strahuje od progona zbog pripadnosti određenoj društvenoj grupi.

Oceni 5