To je svest da nema više
Fntm 11 S

Photo: tumblr.com

Šta je melanholija?

Život je tako stvoren da bilo koliko da je gorak, ma koliko da je uzburkan, ili mračan, bedan, ili prljav i zatrovan, u njemu postoji kap blagoslova, kap meda. Bez ove kapi slasti nije moguće živeti. Jedna jedina kap meda. Nema takvog podlog i pokvarenog i propalog i razvratnog čoveka u kome to ne postoji. A život nikada nije moguće toliko ukaljati da bi on izgubio ovu kap meda...

Melanholija ima svoj jezik, najneizreciviji od svih jezika, svoje slikarstvo i muziku, koji se ponajmanje mogu naslikati i opisati od svakog slikarstva i muzike. Ima sopstvene vizije, sopstvene snove, potrese, sopstvenu osamu, bespomoćnost, strah, tajnu, poverenje, sopstvene rane i radosti i poraze. Ceo život zagnjuren u poslednju kap meda. Čovek zna da više nema, ovo je poslednje. To je pouzdana svest da je poslednje - to je melanholija. To je svest da nema više, u ovoj kapi se nalazi sve što je ostalo - to je melanholija.

Preveo: Sava Babić

*Iz "Melanholija poznih dela"

Oceni 5