Tako je govorila bell hooks
Kvir 04 S

Photo: art/Bradley Atkinson

Šta je nama kvir?

"Suština kvira nije u tome s kim spavaš (to može da bude jedna dimenzija kvira); ona je u biću koje je u sukobu sa svim u svom okruženju i mora da osmišljava i stvara i pronađe prostor da se izrazi, da raste i razvija se, da postoji". (bel huks)

Oceni 5