Dželati prerušeni u ovčje kože
Aanas 04 S

Photo: www.azizilaw.com

Šta sam video

                          Uspomeni Kazimježa Močarskog

Video sam proroke koji čupaju veštačke brade
video sam hulje koje su pristupale sekti bičevalaca
dželate prerušene u ovčje kože
koji su odlazili od gneva naroda
svirajući na fruli

video sam video sam

video sam čoveka podvrgavanog mučenjima
sad je bezbedno sedeo u krugu porodice
pričao dosetke jeo supu
gledao sam njegova razmaknuta usta
desni – dve trnove grančice oguljene od kore
bilo je to neizrecivo bestidno
video sam svu nagost
sve poniženje

potom
akademija
mnogo lica cveće
zagušljivo
neko je neprekidno govorio o
deformacijama
ja sam mislio na njegova deformisana usta

je li to poslednji čin
komada anonimnog pisca
plitkog kao pokrov

punog prigušenog jecanja
i kikota onih
koji odahnuvši s olakšanjem
što je opet sve lepo prošlo
posle uklanjanja mrtvih rekvizita
polako
podižu

okrvavljenu zavesu

(1956)

*S poljskog preveo Petar Vujičić

Oceni 5