Kad smrtni greh njemu godi
Pokro69

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Stručnjaci razdevičenja i gospe kurvarenja

Bordel muza

Dvorjani Prijapa, Bahusa, i svih bogova,

Krepki oružnici stražarenja noćnih,

Prečasni jebači nepresušnih muda moćnih,

Stručnjaci razdevičenja, majstori rogova:

I vi, pseće droce, nepobedivi trtači

Što pravite preslice od mača nam u ruci,

Gospe kurvarenja, prijatni oluci,

Vi guzova podli kalupari i nabijači;

 

Dođite svi u ovaj bordel muza bluda:

Svaki će ljubitelj podrugljivog zbora

Svršiti bez sumnje uz zvuke ovog hora.

 

Ova će knjiga cvasti bez straha od strasti:

Zbog naslada tela biće patnje svuda,

Al biće i patnje rad duševnih slasti.

Stance

Svak sad jebe na Permesu,

A helikonske device

S ljutnjom daju i u pice

I u dupe da im stresu.

Feb ih ni zbog čega jebe,

Iz opreza, da od sebe

Ne otuđi kaćiperke;

Al ne velim da je šonja:

Ko mu je već jebo kćerke

Može da mu jebe konja.

Lep je Pegaz kad razjapi

Njušku, propet i pun žuda,

Oboružan silom muda,

Širokih i tvrdih sapi;

Izdvajam iz računice

Ko voli guz a ko pice,

Ko barda, ko drolju slatku;

Al teže se mislim jebe

Devet kćeri po zadatku

Nego jedno dobro ždrebe.

Al šta velim? Kud to vodi?

Besmrtnika ko da kudi,

Kad smrtni greh njemu godi,

Jer ga nema, i kad bludi.

Tom pjancu sa svinjskim licem,

Sem za sestru i dve ptice,

Jebe se za sve nas skupa:

Druge stiže kazna skupa;

Al njih naša glupost ceni,

Bogovi su povlašćeni.

Jebi dakle do klonuća,

Febe, bože svih poklada,

Jebi muze, konja, stada

I ribe iz zdenca vruća.

Bog i đavo što me čuju

Nek jebu, nek spermu pljuju,

Neću gunđati po svome...

Jebite, uz malu setu:

Jebete na onom svetu,

Mi jebemo — na ovome.

* S francuskog preveo Danilo Kiš

Oceni 5