Kratki film "The Typist"
Sail 01 S

Photo: Screenshot

Sudbina jednog gej mornara

Ljudska bića su kompleksne pojave. Njihova uverenja su često kontradiktorna, kao i institucije oko kojih se okupljaju. U tom kontekstu ugroženi su svi oni koji se razlikuju, budući da je istost ono što se ceni, a posebno kada su u pitanju tabu teme poput seksualnih identiteta.

Rediteljka Kristine Stolakis se ovom temom bavi na filozofski način, pa u kratkom filmu „The Typist“ priča priču gej ratnog veterana, te svih homoseksualnih vojnika koji su se borili u Korejskom ratu. Priča je ipak više od pukog dokumenta, budući da je u centru čovek, i njegovo iskustvo življenja u većinskom i neprijateljski nastrojenom društvu.

Homoseksualnost su u to vreme nazivali svojom „drugom prirodom,“ budući da su poznavali samo reči „kvir“ (koja je pre rehabilitacije imala negativno značenje), te „peder.“ Pozitivnih primera nije bilo, pa se na homoseksualce gledalo kao na opasne predatore kojima je mesto na margini, ili čak dalje, u pustinji bez drugih ljudi.

Junak ovog filma je svoju vojnu službu doveo do kraja, a da niko nije otkrio da je homoseksualac. Drugi nisu bili te sreće, pa je na hiljade vojnika zbog homoseksualnosti otpušteno iz vojske, a u tom trenutku nije prestala samo vojna služba, već i čitav život, budući da za homoseksualce nije bilo mesta, ljubavi i posla. Na pitanje „Da li je srećan što je gej?“ junak ovog filma odgovara sa „Ne znam. Nikada nisam bio nešto drugo.“

Diskriminacija traje i danas, a posebno u zemljama gde se o homoseksualnosti ne govori, ili se govori iz pogrešnog ugla. Zamislite samo kako je biti drugačiji u nekom manjem gradu u Srbiji.

Oceni 5