U svoje vreme
Fernando Pesoa

Photo: www.lisbonne-idee.pt

Sva su ljubavna pisma smešna

Sva su ljubavna pisma

Smešna.

Ne bi bila ljubavna pisma da nisu

Smešna.

 

I ja sam u svoje vreme pisao ljubavna pisma,

Kao i sva druga,

Smešna.

 

Ljubavna pisma, ako ljubavi ima,

Moraju biti

Smešna.

Ali, konačno,

Samo su ona stvorenja koja nikada nisu pisala

Ljubavna pisma,

Zapravo

Smešna.

 

Šta bih dao da se opet vrati ono doba

Kada sam pisao, nehotice,

Ljubavna pisma

Smešna.

 

Istina je da su danas

Moja sećanja

Na ona ljubavna pisma

Zapravo

Smešna.

 

Svaka prenaglašena reč

(Kao i prenaglašeno osećanje)

Naravno, mora da bude

Smešna.

 

*Prevela  s portugalskog Jasmina Nešković

Oceni 5