Iz najbližih se još izvija dim
Sahtt 02 S

Photo: pxhere.com

Sveće

Dani budućnosti stoje pred nama

kao red zapaljenih svećica - 

zlatnih, toplih, i živahnih svećica.

 

Prošli dani ostaju iza,

žalosni niz ugašenih sveća;

iz najbližih se još izvija dim,

hladne sveće, istopljene i savijene.

 

Ne želim da ih vidim; rastužuje me njihov izgled

i rastužuje me da se setim njihovog prvog svetla.

Gledam unapred, u moje zapaljene sveće.

 

Ne želim da se okrenem, da ne bih s užasom video

kako se brzo tamni niz povećava,

kako se brzo množe ugašene sveće.

*Komentar i prevod: Ivan Gađanski, Ksenija Maricki Gađanski

Oceni 5