Tekstovi sa tagom: Điovana Marmo

Senkk1

Žao mi je

Điovana Marmo: Pokopan čovek

Điovana Marmo (Giovanna Marmo) je rođena 1966. godine u Napulju. Objavila je knjige pesama: Poesie (Studiozeta, 1998), Fata morta (Edizioni d’if, 2006), Occhio da cui tutto ride (No Reply, 2009), La testa capovolta (Edizioni d’if, 2012). Pesme su joj objavljene u antologijama i prevedene na francuski, katalonski i engleski jezik. Bavi se i vizuelnom umetnošću i performansom.
Pokris 25 S

Automobili plutaju

Điovana Marmo: Pod kišom

Điovana Marmo (Giovanna Marmo) je rođena 1966. godine u Napulju. Objavila je knjige pesama: Poesie (Studiozeta, 1998), Fata morta (Edizioni d’if, 2006), Occhio da cui tutto ride (No Reply, 2009), La testa capovolta (Edizioni d’if, 2012). Pesme su joj objavljene u antologijama i prevedene na francuski, katalonski i engleski jezik. Bavi se i vizuelnom umetnošću i performansom.