Tekstovi sa tagom: Horhe Luis Borhes

Kross 01 S

Obmanjuju me

Horhe Luis Borhes: Saučesnik

Peku me, a ja moram biti pakao./ Moram da veličam svaki trenutak vremena/ i da mu budem zahvalan./ Moja hrana su sve stvari
Hros 03 S

Čini se da ispunjava jutro

Horhe Luis Borhes: Konj

Izvijen vrat, kao na persijskim minijaturama, bujne grive i repa. Prav je i čvrst, a načinjen je od dugih krivih linija
Marijj 26 S

Tvoj je sada

Horhe Luis Borhes: Elegija

Za vreme prvog rata, dok su se ljudi ubijali, sanjali smo dva sna koji su se zvali Laforg i Bodler. Otkrivali smo stvari koje otkrivaju svi mladi ljudi: neuku ljubav, ironiju, žudnju da budemo Raskoljnikov ili kraljević Hamlet, reči i zalaske
Dove 01 S

Pre vremena ili izvan vremena

Horhe Luis Borhes: Dugo traganje

Neki su je tražili u ptici sačinjenoj od ptica; neki su je tražili u reči ili slovima te reči; neki su je tražili, i traže je, u knjizi starijoj od arapskog jezika na kome je napisana, starijoj čak od svih stvari
Book 10 S

Etika je opsena ljudi

Horhe Luis Borhes: 1982.

To je najsićušniji deo spleta koji nazivamo svetskom istorijom ili kosmičkim procesom. Deo je spleta koji obuhvata zvezde, umiranja, seobe, plovidbe, mesec, svice, bdenja, karte, nakovnje, Kartaginu i Šekspira
Guzv1

Doneli su čudnu odluku da budu razumni

Horhe Luis Borhes: Zaverenici

Behu vojnici Konfederacije, a potom najamnici jer behu siromašni i vični ratovanju, a beše im znano da je svaki čovekov napor jednako uzaludan
Brapok 12 S

Onaj što više voli da su drugi u pravu

Horhe Luis Borhes: Pravednici

Dva službenika koja u nekoj kafani južnog predgrađa igraju šutljivi šah./ Keramičar, koji smišlja boju i oblik./ Štampar, koji lijepo komponira ovu stranu koja mu se možda i ne sviđa
Krokota 01 S

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Krokote i leukrokote

Ktezije, lekar Artakserksesa Mnemona, poslužio se persijskim izvorima da bi sačinio opis Indije, i to delo je od neprocenjive vrednosti za one koji nastoje da dokuče kako su Persijanci iz doba Artakserksesa Mnemona zamišljali Indiju.
Book 16 S

Ništa ne radim bez radosti

Horhe Luis Borhes: Knjiga

O knjizi su na jedan tako briljantan način pisali toliki pisci. Želeo bih da uspostavim odnos prema nekima od njih. Prvo prema Montenju, koji posvećuje jedan od svojih ogleda knjizi. U tom ogledu postoji jedna rečenica koja se ne zaboravlja: Ništa ne radim bez radosti. Montenj beleži da je koncepcija o obaveznoj lektiri lažna koncepcija. Kaže da ostavlja knjigu ako u njoj naiđe na neki težak pasus, zato što u literaturi vidi jednu formu sreće...
Juvarki1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Juvorki

U svojoj Kratkoj istoriji engleske književnosti, Sentsberi smatra da je Juvorki jedna od najprimamljivijih junakinja te književnosti.
Horhe Luis Borhes

Ne znaju za smrt

Horhe Luis Borhes: Najlakše je biti besmrtan

Da, po svojim prošlim ili budućim vrlinama, svaki čovek zaslužuje svaku dobrotu, ali i svako izneveravanje, zbog svojih nečasnih dela iz prošlosti ili budućnosti...
Silfi1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Silfi

Niko ne veruje u Silfe, sada; ali izraz „stas silfide” i dalje se primenjuje za vitke žene kao banalna pohvala. Silfi se nalaze na sredini između materijalnih i nematerijalnih bića...
Sudbina1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Norme

U srednjovekovnoj mitologiji Skandinavaca, Norme su u stvari Parke. Snori Sturluson, koji je početkom XIII veka zaveo red u toj rasutoj mitologiji, kaže nam da su tri od njih glavne, te da su njihova imena Prošlost, Sadašnjost i Budućnost.
zid

Fizički svemir se zaustavi

Horhe Luis Borhes: Tajanstveno čudo

Od Boga je za dovršenje svoga rada zatražio čitavu godinu: Božja svemoć uslišila mu je tu godinu. Bog je za njega učinio tajanstveno čudo: germansko olovo će ga ubiti u određen čas, ali će zato u njegovom duhu proteći godina dana između naredbe i njenog izvršenja...
Abha 01 S

Ne razumem

Horhe Luis Borhes: Čovek koji liči na mene

...taj proces nema kraja i niko neće moći da pročita ono što sužnji zapisuju...