Tekstovi sa tagom: Horhe Luis Borhes

Book 16 S

Ništa ne radim bez radosti

Horhe Luis Borhes: Knjiga

O knjizi su na jedan tako briljantan način pisali toliki pisci. Želeo bih da uspostavim odnos prema nekima od njih. Prvo prema Montenju, koji posvećuje jedan od svojih ogleda knjizi. U tom ogledu postoji jedna rečenica koja se ne zaboravlja: Ništa ne radim bez radosti. Montenj beleži da je koncepcija o obaveznoj lektiri lažna koncepcija. Kaže da ostavlja knjigu ako u njoj naiđe na neki težak pasus, zato što u literaturi vidi jednu formu sreće...
Juvarki1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Juvorki

U svojoj Kratkoj istoriji engleske književnosti, Sentsberi smatra da je Juvorki jedna od najprimamljivijih junakinja te književnosti.
Horhe Luis Borhes

Ne znaju za smrt

Horhe Luis Borhes: Najlakše je biti besmrtan

Da, po svojim prošlim ili budućim vrlinama, svaki čovek zaslužuje svaku dobrotu, ali i svako izneveravanje, zbog svojih nečasnih dela iz prošlosti ili budućnosti...
Silfi1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Silfi

Niko ne veruje u Silfe, sada; ali izraz „stas silfide” i dalje se primenjuje za vitke žene kao banalna pohvala. Silfi se nalaze na sredini između materijalnih i nematerijalnih bića...
Sudbina1

Fantastična zoologija

Horhe Luis Borhes: Norme

U srednjovekovnoj mitologiji Skandinavaca, Norme su u stvari Parke. Snori Sturluson, koji je početkom XIII veka zaveo red u toj rasutoj mitologiji, kaže nam da su tri od njih glavne, te da su njihova imena Prošlost, Sadašnjost i Budućnost.
zid

Fizički svemir se zaustavi

Horhe Luis Borhes: Tajanstveno čudo

Od Boga je za dovršenje svoga rada zatražio čitavu godinu: Božja svemoć uslišila mu je tu godinu. Bog je za njega učinio tajanstveno čudo: germansko olovo će ga ubiti u određen čas, ali će zato u njegovom duhu proteći godina dana između naredbe i njenog izvršenja...
Abha 01 S

Ne razumem

Horhe Luis Borhes: Čovek koji liči na mene

...taj proces nema kraja i niko neće moći da pročita ono što sužnji zapisuju...
Nebb2

Samo se jedan čovek rodio

Horhe Luis Borhes: Ti

Taj čovek je Odisej, Avelj, Kain,/ prvi čovek koji je rasporedio sazvežđa,/ čovek koji je podigao prvu piramidu,/ čovek koji je napisao heksagrame Knjige mena,/ kovač koji je urezao ruže na/ Hengistovom maču...

Danas si samo moj glas

Horhe Luis Borhes: Jednom saksonskom pesniku

Molim bogove svoje ili sveukupnost vremena/ da moj život zasluži zaborav,/ da moje ime bude Niko kao Odisejevo,/ ali da neki stih potraje/ u noći naklonjenoj sećanju ili u jutrima ljudi...
Japan 01 S

Strah me je za svaku da je poslednja

Horhe Luis Borhes: Muzička kutija

One su juče što se vraća. Iz koga hrama,/ iz koga sićušnog vrta u planini,/ iz kojih bdenja na neznanom moru,/ iz koje stidljive tuge...
Bulka 01 S

Na dnu sna su snovi

Horhe Luis Borhes: Efijalt

Još neko gadno čudo na sivom dnu biti mora./ Može to biti ogledalo sa odrazom moga lica,/ Može to biti vrt neki...
Hoo 14 S

Ako Bog postoji

Horhe Luis Borhes: Vizija traje jednu sekundu

Taj problem obuhvata i problem postojanja Boga. Ako Bog postoji, broj je određen, jer Bog zna koliko sam ptica video...
Inss1

Borhes

Voleo je da miluje mačke

Tada sam videla tog strašnog tigra kako se polako primiče Borhesu. Toliko sam bila izbezumljena da sam htjela da obavestim Borhesa, ali su me sprečili, jer su se plašili da moja bela haljina ne uplaši tigra...
Otoma 01 S

Moja poslednja reč je od gvožđa

Horhe Luis Borhes: Tamerlan

Ja koji bejah rabadan ravnice,/ istakoh barjake svoje u Persepolisu/ i ugasih žeđ konja svojih/ na vodama Ganga i Oksa./ Kad se rodih, s neba pade/ sablja sa talismanskim znacima...
Bedd 04 S

Sumnjiva zora

Horhe Luis Borhes: Šta je nesanica?

To je strahovati i brojati u gluvo doba surove neminovne otkucaje; to je pokušavati, sa bezuspešnom vražbinom, ravnomerno disanje...