Tekstovi sa tagom: Srečko Kosovel

Detha 02 S

Evropa umire

Srečko Kosovel: Kriza

Evropa umire. Do smrti izmučen evropski čovek hrli u progres električnom brzinom, hrli i mimo toga samo jednu želju ima: da umre.
Hrns 01 S

Samo padaš, samo padaš

Srečko Kosovel: O, nema smrti

Samo postaješ dalek,/ samo postaješ tih,/ samo postaješ sam./ O, smrti nema, smrti nema...
Hrns 01 S

Lepa, o kako će lepa biti smrt Evrope

Ekstaza smrti

Tek rođen, a već goriš u ognju večeri,/ sva su mora crvena, sva mora/ puna krvi, sva jezera, a vode nema,/ vode nema da opereš svoju krivicu,/ vode nema da njom ugasiš/ žeđ sa tihom, zelenom jutarnjom prirodom
Ljubov1

Dve pesme

Bura je prozore raskrila

Ljudi se prepiru, knjige pripovijedaju. A davnina/ je lijepa./ Tiha je poput onog prozirnog ozračja ispred/ muzeja.