Tekstovi sa tagom: književnost

Ajjga 23 S

Svaka kultura jeste pokušaj da se savlada ono životinjsko

Sa narodima se dešava isto što i sa osobama

Svaka kultura jeste pokušaj da se savlada ono životinjsko u ljudskom biću. Otuda je – kako primećuje Jung – razmimoilaženje sa samim sobom svojstvo čoveka kulture. Predanje nam predstavlja Grke kao olimpijski uravnotežen narod, ali dovoljno je pročitati Bahantkinje pa uvideti kako je ta čuvena ravnoteža lažna i površna
Cohen 01 S

Ja sam tad bio mlad

Leonard Cohen: Usnula majka

Leonard Cohen je čovek koji je, uz dosta muke, savladao neke najvažnije životne lekcije. Uspeo je u onome što je verovatno najteže - da ne govori ništa u momentima kada za tim nema potrebe
Pijanstvo 08 S

Ne mogu ići sam

Fernando Pessoa: Ljubav je svojevrsno društvo

Sve ono što jesmo, a tako će biti i za one koji za nama slijede u različitim vremenima, sve će biti onako kako ćemo mi to duboko zamisliti, odnosno, onako kako ćemo mi s maštom u našim tijelima to proživjeti. Ne vjerujem da je povijest, u svojoj golemoj izblijedjeloj lepezi, išta više od niza tumačenja, zbrkanog podudaranja rastresenih svjedoka (Pesoa)
Brods 02 S

Zapamtiti pejsaže

Josif Brodski: Definicija poezije

Svet uopšte nije rđav, može se čak reći da je dobar. A istina je da su ga iskvarili njegovi stanovnici. I ako nešto treba menjati, nisu to detalji pejzaža, treba menjati same sebe (Josif Brodski)
Anna 02 S

Svakom različito stiže jesen

Priče o Ani Ahmatovoj

Većina dnevničkih zapisa Ahmatove poslednjih godina posvećeni su „početku srebrnog veka”, tadašnjim odnosima, akmeizmu. Objašnjavala je razloge, razobličavala klevete i laži, ispravljala greške i netačnosti i meni se uopšte čini pomalo je ispravljala čas ovu, čas onu crticu nestale stvarnosti – ne zato da bi ulepšala, ne radi koristi u budućnosti, već najpre mutatis mutandis, u skladu sa prilikama koje se menjaju
Krpo 24 S

Pohvala ludosti

Erazmo Roterdamski: Strižu ušima kao magarac

Jer mi izgleda zgodno da i s te strane podražavam našim govornicima koji smatraju da su ravni bogovima ako se mogu pojaviti kao pijavice s dva jezika, i misle da su učinili nešto veliko ako latinsko štivo prošaraju ovdeonde nekim grčkim rečima kao ukrasom, pa čak ako im tu i nije mesto
Nasilje 02 S

Brinem, ne mogu zaspati

Predrag Finci: Prilog filozofiji zla

Zlovolja zloća zlooo njihovo sve uništava/ ništa ne rješava nikog ne oslobađa/ a opet u njima ne popušta/ Teško će ikada iz sljepila svoga progledati/ radije će vazda u ono što mrze udarati
Aasa 01 S

Od tvoje duše nebo počima

Tin Ujević: Kolajna VI

Kada bi naša Književna zadruga, sabrala spise ovoga značajnoga pesnika, razbacane po časopisima i novinama, dobile bi se tri opširne knjige uzbudljivih lirizama, kristalne proze i majstorskih fraza – a to je mnogo više no što je dao Bodler ili Kits, kojima se gordi Francuska ili Engleska. U stvari, Tin ima mnogo dela sa kojima ide u istoriju naše književnosti i na ime književnika ima pravo kao jedan od prvih u našoj zemlji. Policija proteruje Tina kao besposličara, smatrajući da tri izvanredne zbirke pesama i sve udesne proze njegove ne mogu da se nazovu radom ni poslom. (...) Tragedija Tina Ujevića, u stvari, je tragedija pesnika u našoj sredini... I neka ga svi osude za nerad, ipak će, u svoje vreme, deca učiti u čitankama pesme Tina Ujevića i detalje njegove kukavne biografije (Stanislav Vinaver)
Vreme 02 S

Kao ukleta stoji u mestu

Bora Ćosić: Vreme

...samo da se otalja sledećih pola sata, pa još toliko, da se kako tako dočeka večernji smiraj dana, pa da osvane sledeće jutro...
Andre 13 S

Zbog tebe

Konstantin Kavafi: Seti se, telo

Kavafi za života nije objavio nijednu knjigu pesama; pojedinačne pesme je štampao na odvojenim listovima u malom broju primeraka, koje je zatim spajao u cikluse i delio prijateljima ili svakom onom ko bi mu pisao i tražio ih. Izvestan broj ih je rasut po časopisima onog vremena. Nekih pesama se javno odrekao, dok druge nije stigao da objavi (Angra Maina)
Gušter

Nedostaju mu prijatelji i porodica

Jukio Mišima: Posljednji gušter

O tome je promišljao. Zureći u zalazak, on razmišlja: – Kakva je svrha življenja, ako nemam s kim da popričam?
Fonote1

Telefon ne zvoni

Charles Bukowski: Glas

Bukowski staje na stranu običnog, malog čoveka prikazujući ga na „ulicama strave i agonije“ kao simpatičnog gubitnika, nekoga siromašnog u materijalnom, ali izuzetno bogatog u duhovnom smislu... na margini ostavljenoj za sve one misleće i neprilagođene pojedince koji su na vreme shvatili čudesna pravila igre gde se svaki rad isplati – ali samo za privilegovane pojedince u čije se džepove i bankovne račune preliva sva zarada i profit, dok svima ostalima preostaje uglavnom ništa... (Tanja i Dragan Uzelac )
Done 01 S

Olovne i teške snove snivaju

Antun Gustav Matoš: Jesenje veče

Rodio se u petak, 13. lipnja 1873. godine. Antun Gustav Matoš zvan Gustl, bješe pjesnik i vjesnik nove riječi, esejist i novelist, pisac i putopisac, stari novinarski lisac, zatim boem, patnik i ratnik. Ratovao je riječima protiv beskrajne ljudske gluposti. U Antologiji humora Joe Matošić nazvao je Matoša najduhovitijim našim polemičarom. Marijan Matković nazvao ga je najduhovitijim našim piscem (Vlado Burić)
Inss 07 S

Pohvala ludosti

Može svet da priča o meni što mu je drago

Pravo da vam kažem, ja prezirem mudrace koji proglašuju najvećom budalom i bestidnikom onoga koji se sam hvali. Neka takva čoveka smatraju koliko hoće ludim, moraju priznati da je pristojan. Jer šta je pristojnije nego da Ludost trubi sama o svojim zaslugama i da sama sebi peva slavopojke?
Knjiga 03 S

Kafka nije pisao religiozne alegorije

Milan Kundera: Negdje iza

U kafkijanskome svijetu dosje nalikuje Platonovoj ideji. On predstavlja pravu stvarnost, dok je čovjekovo tjelesno postojanje tek sjena projicirana na zaslonu iluzija. Doista, i zemljomjer K. i praški inženjer samo su sjene vlastitih dosjea, a zapravo su i mnogo manje od toga: oni su greške u dosjeu, odnosno sjene koje čak nemaju ni pravo na postojanje kao sjene