Kristalni ciklus na površini sudbine
Munnas6

Photo: tumblr.com

Tamne straže, skorašnje obale gladi

Nasuprot časima sa ukinutom provom

razumevanjima između ljudi — ono što izvori benu

poslednje reči se žrtvuju

kuća na kuću — šta ste radili mladosti moja

izbrazdana na mestu sunca na vratima praporcima

i talasima spavanja koji vode svoje borbe

oko vatrenog ostrva — šta ste učinili sa glasovima

koji su se ponudili u punoj telesnosti

vrijućih kosturnica i semenih sokova željnih

oluja i umirenja koje daje divlja zver

skrivena u najtananijem prevoju čela morskog

sa melanholijom čoveka

onom koja teži ka nepostojanom svršetku —

jedna delta godina —

a napaja se svojim groznim mogućnostima urlanja ptica

šta ste učinili lucidna moja mladosti — gvožđe

cvokoće u svome gangu i nakovanj gluv u jednoj glavi spavača

na milost šuštanju šume

tople topi se u odraslom odjeku

a smisao trči uz tlo

kristalni ciklus na površini sudbine

izvire iz šupljih otpornosti basnoslovnih svetlosti

nagomilanih na razlozima zemlje

da sazre nemilosrdna dobit

ni jedna voda nije obišla svežiju zemlju

no mržnja i prezrivi smeh na pragu bića

let neprestan od zore do zore do najniže

neprimetan zalazak i poznat u prolazu

je ptica u krutom zalivu

na krmilu i viče spašavajte se

i niko se ne miče to je vrtoglavi pad

sumpor kreč pepeo skakavci

zemlja zemlja ali tu su samo talasi izgladneli

i prsten od suvog drveta svud unaokolo za vetar

čujući se kako ječi uzaludno nadživljavanje

među ružnim i lepim vremenima kvasac bora

i cerekanja urođenog rada godišnjeg doba

na naličju smrti od reči do reči

premećući ugašene gomile

tamne straže

skorašnje obale gladi

cepaju vazduh i usne sunca su mrtve

zrele protiv jedne zemlje voljene moja daleka i nezdrava

Oceni 5