A to mjesto zvalo se Zmijštak
Bunar 01 S

Photo: redd.it

Tanja Stupar Trifunović: Po vodu

Kada kreneš po vodu misliš
kako je teško sebe i vodu
zahvatiti i izvući
Preko kante prska
naspi još
natovari na leđa
uže povuci
i nosi
A to mjesto zvalo se Zmijštak
i bio je dubok izvor i smokva je rasla pored
a zmije tada nismo vidjeli
majčina braća bila su plećata i mlada
a sad ih nema
nisam voljela to mjesto
svi su se rano zgurili ka zemlji
i majka
Riječi koje je koristila
bile su tvrde kao kamen
i probočile bi kao udarci
njena kičma se savijala ali njena narav nije
Životinje su pitomije
govorila je dok je posipala so po sivim plohama
sa njima znaš šta da im daš šta da uzmeš
i koja će im naići glad
sa ljudima ništa ne znaš
i zato se od njih sklanjam
A toplo je danas
ti si mogla otići po vodu
kaže dok koze rozim jezicima
dugo i uporno stružu so sa stijena

Oceni 5