Pakao je zapakovan po uzoru na policijsku geometriju
Koude 07 S

Photo: Josef Koudelka

Tetrapakao

Svi Srbi i Rusi uvereni su

Da je istorijska vrednost pakla ogromna

Bio sam tamo

Matematička vrednost pakla je tamo nešto apsolutno i jedino

Sva sreća što sam nosio lenjire i šestare

A ne kape i krpe

Pakao je zapakovan po uzoru na policijsku geometriju

Pakao je tetrapak upakovan

Tetrapakao, piše na vratima

Nema u njemu oblina koje krase neki događaj ili ženu

Samo oštre ivice i nijedna prepelica

Moderan stan i pravolinijski enterijer

Osnovu pakla čini običan kvadrat

Kocka mu je duša ravnostranog zaključka

Stvarno nigde neke devijacije

Neke anarhije u smislu i smeru

Odgurneš li pakao - on ostaje geometrija

Poljubiš pakao – poljubio si prave linije i oštre uglove

Pakao je dosadni tetrapak

Potpuno je prazan i ko god da u njega kroči s nekom nadom

Da ostane ili proveri svoje žute beleške

Vrati se natrag i ćuti

A ja sam izdajnik velikih paklenih naroda

A ja sam izdajnik paklenih naroda

Oceni 5