Poezija bunta i otpora
Marijj 20 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Ti znaš

Ti si bio svugde,
Ti si osetio sve,
Ti znaš
Ili bi morao da znaš
Kako miriše trap,
Kako miriše šuma posle grmljavine,
Kako miriše gnojivo
A kako satrulo lišće.

Ti si verovatno osetio miris
Tek rođenog teleta,
I miris tek rođenog deteta,
Pa pileta tek izleglog iz jajeta.

Znam da znaš,
Ili bi morao da znaš
Kako miriše hrpa ćumura,
Pa gomila stare gvožđurije,
Pa šuma u vreme požara.

Verovatno si prolazio
Pored planinske reke
I osetio njen miris.

A da li se još sećaš
Kako miriše luč,
Pa konjska mokraća
Pa ptičji izmet?
Davno o tome nismo pričali
Ali verovatno te još prati decentni miris
Jeremička,
Pa staje pune suvog sena.

Ti znaš kako miriše presek pun žita,
Kako miriše nadošlo testo,
Pa tek pečeni hleb.

Nisi mi o tome ništa pričao
Ali pretpostavljam da znaš
Kako miriše žena posle snošaja,
I kako miriše zemlja posle bujice.

(2005)

Oceni 5