Zlo jača sasvim blizu
Erojt1

Photo: Peter Franck

Tle izgubljenog raja između tvojih nogu

Kažu mi

Kažu mi da su tamo obale crne
Od lave koja se slila u more
I da se pružaju
U podnožju ogromnog visa
Zadimljenog od snega

Pod jednim drugim suncem divljih slavuja
Koja li je to zemlja daleka
Koja kao da crpe svoju svetlost iz tvoga života
I treperi stvarna na vrhovima tvojih trepavica
Blaga prema tvojoj puti kao neko nestvarno rublje
Tek iznađeno iz otškrinute skrinje vekova
A iza tebe
Ozaruje poslednjim tamnim plamenovima
Između tvojih nogu
Tle izgubljenog raja
Led tmine
Ljubavno ogledalo
Pa niže još ka tvojim raskriljenim rukama
Kao dokaz proleća
Prema
Nepostojanju zla
Sve morske jabuke u cvetu

Raj nije sasvim izgubljen

Ćubaste ševe iščezavaju u nebeskom plavetnilu
Štite rosu udarcima svojih kresta
Tada divno geslo bleska
Pada na zastavu razvalina
I pesak postaje samo svetlucavi časovnik
Koji rukama neke zaboravljene žene
Pokazuje ponoć
Bez okolišnog izgovora u borbi
Stvorenoj u nastupanjima i u izmicanjima božanskim
Ovde se
Modre i grube slepoočnice nekog letnjikovca kupaju u noći
Koja otiskuje moje slike
Lišće lišće
Zlo jača sasvim blizu
Pa da li će i nas hteti

Oceni 5