Bojimo se samo onoga što volimo
Fantoma 21 S

Photo: Facebook

Tragedija spavaće sobe

Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe.

***

Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, samim tim su stroži prema sebi.

***

Nama je dato jedno, ali zato neotuđivo blago ljubavi. Samo voli, i sve je radost: i nebo, i drveće, i ljudi, pa i ti sam. A mi tražimo sreću u svemu, samo ne u ljubavi. I to traženje sreće u bogatstvu, vlasti, slavi, izuzetnoj ljubavi, sve to ne samo što ne pruža sreću, nego je sigurno oduzima.

***

Često čujemo kako mladost kaže: ne želim da živim razumom drugoga, hoću da razmislim sam. A čemu razmišljati o onome što je poznato. Uzmi ono što je gotovo i idi dalje. U tome je snaga čovječanstva.

***

Čovjek je kao razlomak, čiji je brojnik ono što on jest, a nazivnik ono što misli o sebi. Što je nazivnik veći, razlomak je manji.

***

Daj više odmora jeziku nego rukama.

***

Ljudi se dijele u dvije vrste: jedni prvo misle, a zatim govore i rade, drugi prvo govore i rade, a tek zatim misle.

***

Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života.

***

Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima, a dobro o vama.

***

Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.

***

Prava naslada nije u tome da nađeš istinu, već da je tražiš.

***

U šahu, kao u životu, primjećujemo svoje greške tek kada se drugi njima okoriste.

***

Vrijeme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život.

***

Zloba ljudska uvijek polazi od nemoći.

***

Znanje je tek onda znanje kad je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem.

Oceni 5