Homoseksualnost i srpsko društvo u XIX veku (2)

Tragovi homoseksualnosti u Srbiji pod turskom vlašću

Osman 04 S
Rad jе pоsvеćеn istrаživаnju slоžеnоg i prоtivrеčnоg оdnоsа srpskоg društvа i držаvе prеmа hоmоsеksuаlnоsti, tоkоm Dugog 19. vеkа. Suprоtnо оštrоm stаvu vlаsti kоjа jе vеć 1839. gоdinе kriminаlizоvаlа hоmоsеksuаlnоst, sâmо društvо pоkаzаlо jе nеоčеkivаnu dоzu trpеljivоsti

Natrag na tekst

Komentari

Da li mu verovati?

Postoji anegdota da je Nikola Pašić predajući akreditive prvom srpskom ambasadoru u na putu za Istanbul poručio "Stojane, čuvaj se, ideš među Turke! A Turci najvole zlato i guzicu, a mi zlata nemamo!
zoran .U 11.09.2020, 19:57:08

Беше то, Зоране,...

... књаз Милош Обреновић.
milivoje.R 14.09.2020, 05:53:47


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar