Boy Erased - više od filma
Boii 01 S

Photo: IMDb

U čeljustima konverzivne terapije

Tolerancija javnosti prema zakonima i običajima kojima se pod okriljem religije diskriminišu LGBTIQ osobe drastično je smanjena, te je Obama još 2015. godine javno pozvao na prekid takozvanih konverzivnih terapija koje se koriste u pojedinim fundamentalnim hrišćanskim krugovima kako bi se "popravile" mlade LGBTIQ osobe.

Raste i broj političara i aktivista koji javno govore o tome kako se kompanije, Crkva i državne institucije odnose prema LGBTIQ osobama, pogotovo deci i tinejdžerima. Ali kritika je i dalje oprezna oko jedne od najvažnijih oblasti u životu svakog mladog čoveka – njihove vlastite porodice. Prezir i diskriminacija koju mnogi gej, trans*, te drugi pripadnici kvir omladine doživljavaju od vlastitih roditelja mogu kudikamo više da štete nego neprijateljsko ponašanje koje trpe od nekog drugog. Za to postoji sve više dokaza: deca koja zbog seksualne orijentacije nemaju roditeljsku podršku imaju više mentalnih poteškoća, odaju se alkoholizmu, te se lakše upuštaju u svet opojnih droga, i nezaštićene seksualne odnose. A rizik nije zanemarljiv – oni koji se osećaju odbačenima skloniji su i samoubistvu.

Važnu ulogu u borbi protiv diskriminacije već neko vreme igra i kinematografija, budući da je sve više filmova koji i sami izlaze iz ormara. Jedan od takvih filmova je i Boy Erased, koji je i više od filma, budući da priča koja se zasniva na istinitim događajima osvetljava opasnosti od konverzivne terapije – metode za koju se neopravdano veruje da može da promeni seksualni identitet subjekta, a kojoj je do sada podvrgnuto oko 700 hiljada ljudi samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Budući da se ova metoda i dalje praktikuje u nekim američkim državama, te drugim delovima sveta, Focus Features je odštampao seriju postera koji bi trebalo da doprinesu tome da se stavi tačka na ovakve prakse. Posteri u prvi plan stavljaju organizacije koje su podržale film u periodu pre početka snimanja, a poput Trevor Project, GLAAD, the Human Rights Campaign, PFLAG i National Center for Lesbian Rights, koje već godinama aktivno rade na tome da javnost edukuju o posledicama ovakve terapije.

Oceni 5