Jebaćemo se još (3)
Isous1

Photo: Facebook

U ime svete Trojebice

Jebaćemo se još

Jer u početku beše jebanje

I jebanje beše u Boga

I Bog beše jebanje

Sve je kroz jebanje postalo

I bez jebanja ništa nije postalo

Što je postalo

U jebanju beše život

I jebanje beše jedino videlo ljudima

 

Jebaćemo se još

To je jedina zapovest našeg dekaloga

Koju su nam predali

Sveti oci i učitelji jebanja

Preko jebačkog prejemstva

Kroz sveto predanje jebanja

Koje se prenosi s kolena na kolena

S kurca na kurac

Sa Bogom Jebačem Savaotom

Zajedničarimo kroz sedam svetih tajni jebanja

Krštenje u spermi i znoju

Jeleosvećenje lubrikantom

Miropomazanje svetim nemirom

Pokajanje zbog greha nejebice

Brak dve jebene strane

Sveštenstvo decojebja

Pričešće telom i krvlju inovernih nejeba

Na svetoj jeburgiji

Nedeljom i praznicima

Jebanje je osnov svega čemu se nadamo

Potvrda stvari jebežljivih

 

Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima

A ne jebem

Onda sam kao metal koji zveči

Ili vibrator koji bruji

I ako imam dar za jebanje

I znam sve tajne i sva znanja

A ne jebem

Ništa sam

I ako hraneći siromahe

Razdelim celo svoje imanje

A ne jebem

Sve je uzalud

Samo u jebanju je spas

Izvan jebanja nema spasenja

Jebaćemo se još

Sve dok se ne vratimo u očinski zagrljaj

Velikog Jebača Prvog Pokretača

Jebaćemo se još

Pre polaska u jeboj

Treba se pomoliti

Jebcu zaštitniku jebojovnika

Ovako

Sveti velikomučeniče Jebonije

Slava i hvala tebi i jebanjima tvojim

Da nestvorena erekcija Božija

Bude u nama

Blagodaću Jeba Svetoga

Jebodrom slave tvoje u tvojoj svetoj časti

Da udostoji nas nedostojne nejebe

Na rat, zdravlje i jebanje

Sveti velikomučeniče Jebonije

Blagoslovi nas grešne milošću svojom

U ime svete Trojebice

Veličamo ratne slave dan

Sveti velikomučeniče Jebonije

Moli Boga za nas

 

.   .   .   .   .   .   .   .

 

Jebaćemo se još

Ne možemo dočekati

Hvata nas neizdrž

Nama je itanje

Sve je u nama uzigralo

Uzavrelo i uskomešalo se

Sperma na uši udarila

Ustala svaka dlaka

Ukrutili smo se i udrvenili

Samo čekamo poklič s Jebičnika

Da zaleprša crna čipka na Jebavici

Da oživi jebena strana

Da se podovatamo

Da se poigramo turi-vadi

Namicaljke i rupice-boce

Da krenemo frontalno i sleđa

I dignemo stojka na nakaradu

A Jebegovići a Jebibaše

Jebisinovići i Jebikumovići

Jeb Jebnići od Jebiboja

Hadži Jebe iz Jebkalovića

Držnedajebići Kuštrimjebići

Bogojebi Jebikrstovići

A Jebezi a Jebalji a Jebepušani

A jebislovi a jebipopi a jebiknjige

A jebivode a jebimrve a jebigore

A Jebane a Jebimire a Jebivoje

A Jebiljube a Jebislave a Jebivuče

A Jebirode a Jebidome a Jebivero

Jebjebići i Jebikućići

Jebomrsci i Jebomilci

Jebibožji jebotvori

Serašjebi i Oberserašjebi

Šturmfirerjebi i Grupenfirerjebi

A jebaljkine jebaljke

I jebaljkinih jebaljki jebaljke

I jebaljke pored jebaljki

Svaštojebi nad Svaštojebima

Ništojebi da bi Ništojebi

Jebimajkovići od Jebimajkovića

Jebitrice s Jebitricama

Dugojebe govnojebalice

Aj pojebi

Jebitragom po jebitragu

Jebioca kroz jebioca

Jebisinovog jebisina

Jebca im jebinog

Da im jebca jebinog

I jebca pored jebca

A stan polako

A stan poitaj

A stoj ne mrdaj

A sagnaj sagnaj

A brže a dublje

A jeb a drž

A pojebi pojebi

A tuc-muc

A čekaj stani

A drž ne daj

A okreni-obrni

A spreda a zguza

A porebarke

Tamte vamte

Prsa u prsa

A skoleti skoleti

A ko će koga

A čik ti ga

Udri po pički

Opuc opuc

A šta nemoj

Moj bogami

Jagma jagma

Okroj okroj

Opleti ožeži

Časa ne časi

Sreda u sredu

Krajevi gde dohvate

Stani kreni

Makse ne makse

Sve jebke

Jebo ih Bog ćuskijama

Jebi jebi

Nanu naninu

Jeb pojeb

Dete u detetu

Jeb tamo

Jeb ovamo

Jeb jeb

Jeb za jeb

Jeb im jebavi

Do jeb dotle

Jebaćemo se kao ljudi

U ime Jebača, i Jebenog

I Svetog Jeba

Amin

*Iz knjige “Napred u zlo” (OKF Cetinje, 2017) koja se može kupiti u beogradskoj knjižari Beopolis u Domu omladine

Oceni 5